Konu:Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:12
Tarih:26/10/2016


Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Demirtaş asgari ücretlilerle ilgili olarak bir soru sordular. Öncelikle şunu ifade edeyim ki: Asgari ücretliler AK PARTİ hükûmetleri döneminde her zaman enflasyonun üzerinde ücret artışı almışlardır. Bir iki rakamı sizlerle paylaşayım. 2002 Aralık ayında asgari ücretlinin eline geçen net tutar 184 liraydı, 2016 yılı başında bu rakam 1.300 liraya çıktı. Bu dönemde gerçekleşen enflasyon yüzde 229; 2002 Aralıkla 2016 Aralık arasında toplam enflasyon yüzde 229. Hâlbuki yapılan artış yüzde 606. Reel olarak asgari ücretlinin gelirinde yüzde 115 artış yapıldı. Dolayısıyla, burada, hiçbir tereddüt yok ki AK PARTİ hükûmetleri döneminde, gerçekten, asgari ücretlilerimiz başta olmak üzere, tüm sosyal kesimlerin refah düzeyi artmıştır, gelirleri artmıştır.

Değişik sorularda farklı milletvekillerimiz de gündeme getirdiği için topluca cevap vereyim: AK PARTİ hükûmetleri döneminde ne memurumuz ne emeklimiz ne BAĞ-KUR'lumuz ne 65 yaş aylığı alan vatandaşımız ne şeref aylığı alan vatandaşımız herhangi bir şekilde gelir kaybına uğramamıştır; tam tersine, bu dönemde, bütün bu sosyal kesimlerin gelirlerinde önemli derecede artış olmuştur.

Biraz önce ifade etmiştim, tekrar ifade edeyim: Bakın, bu dönemde, en düşük memur maaşında reel olarak -bakın, enflasyondan arındırıyorum- yüzde 97 oranında refah artışı sağlanmıştır. Aile yardımı hariç, ortalama memur maaşında reel olarak yüzde 56,7 artış olmuştur. En düşük emekli aylığında, SSK, yüzde 62 reel artış olmuştur. Tarım BAĞ-KUR emekli aylığında yüzde 352 reel artış olmuştur. Esnaf BAĞ-KUR emekli aylığında yüzde 151 reel artış olmuştur. 65 yaş aylığı alan vatandaşımızın bu dönemdeki aylığında reel olarak yüzde 191 artış olmuştur. Birazdan geleceğim ama şeref aylığı alan gazilerimizin aylıklarında reel olarak yüzde 52 artış olmuştur. Yine, bu dönemde, muhtar aylıklarında yüzde 337 artış olmuştur.

Dolayısıyla, burada hem asgari ücretlilerimiz hem çalışanlarımız hem emeklilerimiz, bu dönem zarfında, gerçekten, enflasyonun üzerinde ücret geliri, aylık geliri artışı almıştır, asla hiçbir dönemde enflasyona ezdirilmemiştir. Bunu da ifade edeyim.

Diğer taraftan, AK PARTİ Hükûmetleri döneminde gerek eğitimde gerek sağlıkta gerekse altyapı yatırımlarında çok önemli, çok kapsamlı hizmetlere imza atılmıştır. Bütün bunları yaparken de tabii ki bunları kamu çalışanlarımızın eliyle yaptık, kamu çalışanlarımız sayesinde yaptık. Yine bu dönemde eğitim ve sağlıkta, özellikle bu 2 alanda önemli ölçüde personel sayısında artışa gittik.

2002 yılından bugüne kadar ilave 550 bin öğretmen işe alındı. Dolayısıyla, AK PARTİ Hükûmetleri döneminde işe alınan öğretmen sayısı göreve başladığı dönemdeki öğretmen sayısından daha fazladır. Onun için bu dönemde alınan öğretmen sayısını önceki dönemlerle karşılaştırmak bile mümkün değildir.

Sayın Sertel emeklilerimizle ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Bu konuda Çalışma Bakanımız, tabii, konuyla ilgili olduğu için çalışmalarını sürdürüyor, zaman zaman da açıklamalar yapıyor.

Sayın Aydın, eczacılarımız her zaman bu dönemde, AK PARTİ Hükûmetleri döneminde hem işlerini büyüttüler hem aşlarını büyüttüler hem de daha fazla gelir elde ettiler.

ERKAN AYDIN (Bursa) - Hiç göremedik.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - AK PARTİ Hükûmetleri döneminde, bir kere, vatandaş ilk defa sağlığa daha kaliteli bir şekilde erişti. Eczacılarımızın 2002 yılındaki iş hacmiyle bugünkü iş hacmini karşılaştırın, dağlar kadar fark var. Niye? Eskiden vatandaş ilaca erişemiyordu.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bittik, bittik(!)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın grup başkan vekili de çok iyi biliyor, beraber yıllarca çalıştık. Yani eczacılarımızın bu dönemde ciroları gerçekten arttı. Daha da artsın, daha da çok artsın, eczacılarımız daha çok kazansın. AK PARTİ Hükûmetleri döneminde de eczacılarımızın kazancı her yıl artmıştır. Global bütçe uygulamaları yaptığımız bütün yıllarda eczacılarımızı bir kenara koymuşuzdur, global bütçeyi öbür kenara koymuşuzdur. Eczacılarımız için global bütçe hiçbir zaman için bir kayıp olmamıştır, her zaman için, her global bütçe döneminde, her bütçe döneminde eczacılarımıza ilave imkânlar, olanaklar getirmişizdir, her zaman eczacılarımıza ilave gelir kaynakları getirmişizdir. Uzun bir süredir, bakın, eczacılarımıza sundukları hizmetten dolayı her reçete başına ödeme yapmaya başladık. Dolayısıyla, bizim eczacımız biliyor, AK PARTİ hükûmetlerinin kendisine yaptıklarını çok iyi biliyor, çok memnunlar.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - 10 bin tane eczane kapandı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - En son -grup başkan vekilimiz de biliyor- stok affıyla ilgili bir talepleri vardı, onları da gerçekleştirdik. Dolayısıyla, eczacılarımız gerçekten bu dönemde önemli ölçüde kazanımlara kavuştular.

ATİLA SERTEL (İzmir) - İnşallah eczacılar dinler sizi!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Gürer, özellikle emeklilerimizle ilgili bir konuyu gündeme getirdiler. Tabii ki sosyal güvenlik sisteminde iştirakçiler var, emekliler var. Sistemin kendi içinde bir aktüeryal dengesi var, ona da mutlaka dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmek durumundayım.

Sayın Aydın "Millî eğitime bütçeden çok kaynak ayırdınız." dedi, bunu ifade ettiğimizi söyledi. Teşekkür ediyorum. Gerçekten AK PARTİ hükûmetleri bütçede birinci sırayı her zaman eğitime verdi. 2017 yılı bütçesinde de bütçeden en fazla payı eğitime ayırdık. Yaklaşık 122 milyar lira eğitime kaynak ayırdık yani burada bütçenin birinci sırasında eğitim var. Bu dönemde -demin ifade ettim- 550 bin yeni öğretmen aldık, öğretmen almaya da devam edeceğiz.

Sayın Özdiş Köklüce Ortaokuluyla ilgili bir soru sordu. Sayın Özdiş, ben fotoğrafları aldım. Yani bu dönemde çok ciddi okul yatırımları yaptık. Okullarımızın bakımına, onarımına, tamirine çok ciddi paralar harcıyoruz ama bu konuyla ilgili -Sayın Millî Eğitim Bakanımızla da paylaşacağım- herhangi bir sıkıntı varsa, merak etmeyin, her zaman için bu konularla da ilgileniriz.

Sayın Kerestecioğlu, iş yeriyle ilgili... Bakın, zaman zaman yabancıların bu şekilde haberleri kasıtlı olarak yaptıklarını biliyoruz. Özellikle 3 milyon Suriyeli vatandaşımıza, Suriyeli kardeşimize topraklarını açmış, evini açmış, bağrını açmış bir milletiz, bir devletiz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Siz inceleme yaptınız mı? Sorumun cevabı değil ki.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ve bu insanların Türkiye'de Türk vatandaşları gibi birinci sınıf vatandaş olması noktasında da her türlü gayreti gösteriyoruz. Çok lokal... Olduğunu bile sanmıyorum. Bakın, bu bir algı operasyonu. Bunların üzerinden, Suriyeli vatandaşlar üzerinden kimse bir algı operasyonu yürütmesin.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Ya doğruysa!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Herkesin kapılarını kapattığı bir dönemde 3 milyon Suriyeli kardeşimize kapımızı açtık, bağrımızı açtık. Bunu da böyle bilin.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sorunun cevabı bu değil ki.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Siz yarattınız o mültecileri, siz. El-Nusra'ya, IŞİD'e, ÖSO çetelerine destek vererek siz yarattınız.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ümraniye'de Roman vatandaşlarımız ev arıyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Roman vatandaşları bizim kardeşlerimiz, bu milletin birinci sınıf vatandaşlarıdır Sayın Tanal. Merak etmeyin, o konuda bir tereddüdünüz olmasın.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sayın Bakan, siz soruya cevap vermediniz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Özdemir, asgari ücretlinin... (CHP sıralarından gürültüler) Sayın vekilimiz biliyor, sayın vekilimiz biliyor.

Sayın Özdemir, asgari ücretlinin asgari yaşam standardını artırdık bu dönemde, onu da ifade edeyim, demin rakamları ifade ettim.

Sayın Şimşek özellikle geçici işçi alımlarıyla ilgili bir hususu belirtti. Bakayım yani öyle bir bilgi bende yok.

Sayın Arslan, muharip gaziler konusuna bir açıklık kazandırayım. Arkadaşlar, bakın, 2008 yılına kadar muharip gazilik ücreti alan kardeşlerimizden -onlara ödenen ücretleri hiçbir şekilde asla parayla ölçmem, o ayrı bir şey ama- hiçbir sosyal güvencesi olmayan ile sosyal güvencesi olan aynı maaşı alıyordu. Kendi talepleri üzerine, sosyal güvencesi olmayanların maaşlarını artırdık. Dolayısıyla, burada yapmış olduğumuz gerçekten hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza dönük olumlu bir çalışma oldu.

Sayın Tanal, ücretlerde bir erime yok. Yani, AK PARTİ hükûmetleri döneminde bütün sosyal kesimlerin, toplum olarak, bir bütün olarak herkesin refahı arttı. 3 bin dolarlık millî gelirden 10 bin dolarlık millî gelirlere ulaştık. İnşallah 2023 geldiğinde millî gelirimiz çok daha da artacak, onu da ifade edeyim.

Emekli maaşları konusunda, söylediğiniz konudaki teklifiniz önemli bir teklif, onu sizin takdirinize bırakıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir sorum kaldı.

BAŞKAN - Tamam Sayın Bakan, tamamlayın, buyurun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Tüm Sayın Kışanak'ın gözaltına alınmasıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Grup başkan vekilimiz bu konuda değerlendirmeyi yaptı. Yani, ben ayrıca, özel olarak bir değerlendirme yapmayayım ama sonuç itibarıyla bir hukuk devletindeyiz. Herhangi bir kişi hakkında -Sayın Kışanak da olabilir, hepimiz olabiliriz- bir suç isnadı olduğunda savcılık bunun gereği olarak, bir tedbir olarak bir işlem yapmış. Tabii ki mahkemelerimiz bu konuyla ilgili takibatı yaparak, hukuku tesis ederek bu konuyu takip edecektir.

Son olarak, bu Roman vatandaşlarımızla ilgili hiç endişeniz olmasın. Birlikteyiz, beraber konuşuyoruz. Hükûmet olarak, Roman vatandaşlarımızın gerek ekonomik koşullarının gerek sosyal koşullarının iyileştirilmesi konusuyla ilgili çok güzel gayretlerimiz var, çabalarımız var.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Normal vatandaş ölçünüz ne Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bir ara da konuşuruz ne yapabiliriz Maliye Bakanlığı olarak, onu da ayrıca değerlendiririz.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.