Konu:Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:12
Tarih:26/10/2016


Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; Gelir Vergisi Kanunu üzerindeki değişiklikle ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Dün bu saatlerde Plan ve Bütçe Komisyonunda bütün muhalefet partileriyle birlikte bir görüş birliği içerisinde oylayıp karara vardığımız bu kanun tasarısının, bugün bu saatlerde Meclis Genel Kurulunda görüşülerek -inşallah- karara bağlanması önemli, hızımız açısından bunu son derece önemli buluyorum.

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi adına görüş belirten değerli hatiplerin görüşlerini dikkatle dinledim. İçerisinde gerçekten değerli, müzakere edilebilir, asgari ücret açısından oturup karşılıklı istişare edilebilir öneriler var. Bu önerileri ben memnuniyetle dinledim. Zaten öneriler, proje bazlı çalışmalar hep bizim genel isteğimiz, halkımızın bizden talep ettiği şey de bu zaten, siyaseti yapıcı bir şekilde karşılıklı öneriler, projeler şeklinde değerlendirilmesi.

Elbette gönül ister daha yüksek bir asgari ücretin oluşması ve bu asgari ücretin enflasyonla ilgili bağının denge içerisinde yürümesi; uluslararası rekabet açısından, maliyetler açısından tabii ki bir denge içerisinde yürümesi önemli.

Bizim AK PARTİ olarak seçim beyannamemizde yer alan ve daha sonra da yıl başında Meclis gündemine getirdiğimiz ve 1.300 lira olarak karara bağlanan asgari ücret, aslında bu yıl başı gerçekten iş piyasası açısından çok önemli bir değişim getirdi. Bir yandan tabii ki yükselen asgari ücret, diğer yandan yükselen maliyetler uzunca tartışmalar getirdi, iş âleminden yeni sesler çıkmaya başladı ve Hükûmetimiz, çeşitli bakanlıklarımız bu konularda taraflarla bir araya gelerek belli uzlaşma içerisine girmeye çalıştı. İşverenin yükünün ağırlaştığı, bu yükün bir kısmının devlet tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi. Çünkü, uluslararası rekabet çok önemli, bölge ülkelerindeki işçilikler çok önemli. Eğer, uluslararası rekabette geri kaldıysanız ithalatta ve ihracatta sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bütün bunlar yıl içerisinde tartışıldı.

Evet, asgari ücretin daha iyi olması, daha yüksek olması tabii ki hepimiz tarafından arzu edilen bir şey ancak bütün bu dengelerin dışında, istediğimiz zaman istediğimiz noktaya maalesef gelemiyoruz. Bu da bu dengelerin sonucu.

Evet, bugün bu kanun tasarısında öngörülen şey, 1.300 lira olarak çıkan asgari ücretin çeşitli vergi dilimlerinde oluşan değişiklikler nedeniyle 1.300 liranın altına düşmemesini sağlayan bir çalışma. Bunu, inşallah, biraz sonra hep birlikte kabul edeceğiz.

İş piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili son yıllarda AK PARTİ hükûmetlerimiz çok önemli revizyonlara, çok önemli kararlara imza attı. Tabii ki daha iyisini, daha güzelini amaçlıyor ve daha iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerek hükûmetlerimizin açıkladığı beyannameleri gerekse seçim öncesi vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirerek daha iyi bir noktaya gitmeye gayret ediyoruz Türkiye olarak.

Kayıt dışıyla ilgili mücadele ve kayıtlı işçi sayımızın artırılmasıyla ilgili mücadele yıllardır çok iyi sonuçlarla devam ediyor. Elbette bu daha da devam edecek. Kayıt dışıyla mücadele her zaman yapılması gereken bir husus. Bu konuda sonuna kadar bu işin hepimiz arkasında olmalıyız.

İşsizliği azaltacak ve istihdamı artıracak çok önemli tedbirler, özellikle bu yeni dönemde, yılbaşından bu yana alınan birçok kararın ve burada kanunlaşan birçok tasarının içerisinde yer aldı. Genç girişimciler için, kadın girişimciler için, yeni iş açacak bireyler için verilecek destekler çok önemli çünkü bu her bir girişimci yeni istihdam alanları açacak, yeni işçi çalıştıracak ve iş piyasasına destek verecek. Yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin yeni istihdam pazarına giren nüfus kabul ediyoruz. Bu nüfusun işle buluşması, üretimle buluşması ve gelir elde etmesi için de bu konuda yapılan çalışmalar bütün bakanlıklarımızca devam ediyor.

Tabii üretim maliyetleri çok önemli. Burada sadece kendi yurt içinde değil, yurt dışı pazarlarda da bunu çok fazla dikkate almalıyız.

Asgari ücret elbette her yıl enflasyona bağlı olarak artıyor ama... Tabii, burada asgari ücretin artırılması önemli ancak kalifiye insanımızın, meslek sahibi olan insanımızın sayısının artırılması da çok önemli çünkü asgari ücretli sayısını ifade ederken kalifiye olmayan insanımızın, mesleksiz insan sayımızın da fazla olduğu bir durum ortada. Bu konuda da Millî Eğitim Bakanlığımız gerçekten mesleki eğitime yönelik çok önemli projeleri hayata geçiriyor ve geçirmeyi istiyoruz.

1.300 lira taban olmak üzere, asgari ücretin inşallah altına inmemek üzere bu kanun tasarısını biraz sonra hep birlikte oylayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun dileklerimi öncelikle iletmek istiyorum.

Asgari ücretle ilgili genel bir tartışmanın yıl sonunda yeni asgari ücret tespiti çerçevesinde tekrar yeniden yapılabileceğini, bu önerilerin tabii ki dikkate alınabilecek önerilerin de müzakere edilebileceğini özellikle belirtmek istiyorum.

Ben hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)