Konu:Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:12
Tarih:26/10/2016


Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim; 426 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında Hükûmetimizin görüşlerini ifade etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, kanun teklifine destek veren bütün parti gruplarına teşekkür ediyorum. Gerçekten burada, yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir yasal düzenlemeyi hep birlikte yapıyoruz. Asgari ücretliler de dâhil olmak üzere Hükûmetimiz döneminde gerek çalışanlarımız gerek emeklilerimiz her zaman için özel olarak destek görmüştür. Hiçbir zaman için çalışanlarımız enflasyona ezdirilmemiştir ve bu dönemde de refahları sürekli olarak artırılmıştır. Bu çerçevede, hepinizin bildiği üzere, 2015 Kasım seçimlerinde AK PARTİ olarak asgari ücretlilerin 2016 başındaki asgari ücretinin 1.300 lira olması konusunda bir taahhüdümüz vardı ve bu taahhüdümüze de uygun bir şekilde 2016 başında bu gerçekleşti ve şu anda asgari ücretlilerimizin 2015 yılında 1.000 lira olan asgari ücret tutarı, 2016 başında yaklaşık 1.300 liranın üzerine çıkmış oldu.

Hepimiz, tabii, 1.300 lirayı konuşuyoruz ancak şunu da bilelim ki asgari ücret tutarı asgari geçim indirimine bağlı olarak değişmektedir. Bugün, bekâr çalışan, asgari ücret geliri elde eden bir kişinin ücret geliri, doğru, 1.300 liradır ama evli, 3 çocuklu bir asgari ücretlinin eline geçen rakam da 1.384 liradır. Dolayısıyla, 2016 yılında Hükûmet olarak yapmış olduğumuz bu önemli artışı yıl sonuna kadar koruma amacıyla bir çalışma yaptık. Maliye Bakanlığı olarak, Çalışma Bakanlığı olarak birlikte, hiçbir şekilde asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın eline geçen net ücret tutarının 1.300 liranın altına düşmemesi için "Ne yapabiliriz?" diye bir gayretimiz oldu. Farklı yöntemlerle bunu yapmak mümkün ama burada en uygun yöntemin asgari geçim indirimi tutarlarının son üç ayda artırılması suretiyle bu meselenin çözümlenebileceğini gördük. Burada kişinin evli olmasına, çocuk sahibi olmasına bağlı olarak -demin ifade etmiştim- asgari ücret tutarı değişiyor. Ocak ve eylül ayları arasında, dokuz ay boyunca net 1.300 lira alan bir bekâr asgari ücretlinin veya evli, eşi çalışan bir asgari ücretlinin ekim ayından itibaren aylığı 1.231 liraya düşüyor. Dolayısıyla, ekim, kasım ve aralık aylarında ücretlimizin gelirinde yaklaşık 69 lira civarında bir azalma meydana geliyor. Bu söylediğim örnek evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu değişik, farklı kişi örneklerinde tekrarlayabiliyor. Yani bazen kişinin maaşı 1.249 liraya düşebiliyor, bazen 1.279 liraya düşebiliyor. Burada yapmış olduğumuz hazırlıkta eğer kişinin geliri ekim ayından itibaren herhangi bir şekilde 1.300 liranın altına düşerse, düşen kısım kadarlık ilave asgari geçim indirimi uygulamasını getirmiş olduk. Böylelikle yılın başında Hükûmet olarak söylediğimiz hususu yılın sonuna kadar gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani hiçbir asgari ücretlimiz, 2016 yılı içerisinde 1.300 liranın daha altında bir ücret elde etmemiş oluyor, üzerinde kalıyor. Burada asgari geçim indirimini bir yöntem olarak kullandık ve bu yolla da sorunu çözmüş oluyoruz. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımız bu düzenlemeden yararlanıyor. Burada kamu maliyesine vazgeçilen vergi olarak baktığımız zaman, kamu maliyesi olarak vergi gelirlerimizden yaklaşık 1 milyar liralık bir vergiden vazgeçmiş oluyoruz ama yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir sorunu da bütün partilerimizin ortak olumlu yaklaşımıyla da çözmüş oluyoruz. Ben tekrar bütün parti gruplarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Tabii, bugün burada hatiplerin, öncelikle bütün parti gruplarının, parti sözcülerimizin, grup sözcülerimizin yapmış oldukları açıklamalarda herkes tasarıya olan desteklerini ifade ettiler. Bu önemli ama farklı bakış açılarına bağlı olarak ilave birtakım değerlendirmeler de yaptılar. Bu konuda da değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Bir kere, biliyorsunuz, asgari geçim indirimi uygulaması AK PARTİ hükûmetleri döneminde başladı ve asgari geçim indirimi uygulaması neticesinde asgari ücret üzerindeki vergi yükünde aslında önemli indirimlere gidildi. Normalde gelir vergisi tarifemizde en düşük gelir vergisi oranı yüzde 15'tir, nominal vergi oranı olarak ifade ettiğimiz vergi oranı yüzde 15'tir. Fakat bir asgari ücretli özelinde "efektif vergi yükü" dediğimiz yani, tamam, vergi yükü nominal olarak yüzde 15 ama gerçekte kişi gelirine göre ne kadar vergi ödüyor diye baktığımızda AK PARTİ hükûmetleri döneminde gerçekten asgari ücretlilerimizin vergi yükünde önemli indirimlere gidilmiştir. Birkaç rakamla bunu ifade etmek isterim. Bugün asgari ücret elde eden bekâr bir çalışanımızın, 2016 yılında gelirine göre ödediği vergi yüzde 5,2. Yani nominal vergi oranı yüzde 15 olmasına rağmen, yapmış olduğumuz asgari geçim indirimi mahsubu neticesinde ödemiş olduğu efektif vergi oranı yüzde 5,2. Evli bir asgari ücretlide bu oran daha da düşük, yüzde 3,8'e düşüyor. Evli, 1 çocuklu bir asgari ücretlinin ödediği vergi yüzde 2,6. Bakın, evli, 2 çocuklu bir asgari ücretlinin ödemiş olduğu efektif vergi yükü yüzde 1,5. Evli, 3 çocuklu bir kişiyse gelir vergisi ödemiyor yani tüm kazancı vergisiz hâle gelmiş oluyor. Dolayısıyla, burada özellikle ücret gelirlerinde hükûmetlerimiz döneminde yapılan bütün bu düzenlemeler gerçekten onların refahını artırmıştır.

Yine, ülkemizde gelir vergisi tarifesi, biliyorsunuz, iki tanedir; ücretlilerin gelir vergisi tarifesi ayrı, diğer kazançların gelir vergisi tarifesi ayrı. Vergi teorisinde biz buna "ayırma kuramı" diyoruz. Dolayısıyla, sosyal adalet ilkesine uygun olarak, vergi adaleti ilkesine uygun olarak da bugün gelir vergisi tarifemizde ücretliler lehine düzenleme yapılmıştır.

Bunun dışında, vergi tarifesinin yapısı, vergi dilimlerinin aralığı konusunda farklı yaklaşımlar ifade edebiliriz. Burada ortaya konulacak yaklaşımlar önemlidir ama şu aşamada ben özellikle ekim ayından itibaren ortaya çıkabilecek sorunları çözecek bu düzenlemeye verilen destekten dolayı bütün parti gruplarımıza, parti sözcülerimize teşekkür ediyorum ve 7 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu yasal düzenlemenin milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)