Konu:Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un 422 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:11
Tarih:25/10/2016


Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un 422 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu ortam içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi siyasetini "Önce ülkem, sonra partim, daha sonra ben." anlayışıyla yürütmektedir ve bu tarzı büyük Türk milleti tarafından takdirle karşılanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi kırmızı plakalar ile bu memleketin kırmızı şeritlerini birbiriyle değişmeyen, makam, mevki, ikbal ve gelecek kaygısıyla hareket etmeyen bir siyasi partidir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'in siyasetteki tutum ve davranışlarını ve yapmış olduğu hamleleri üç beş hamle sonrasında görerek "Ya, öyle miydi? Biz anlamamıştık." diyenlerin ifadeleri siyaset tarihinde oldukça fazladır. O sebepten dolayı, Milliyetçi Hareket Partisi, mülteci olma, iltica etme, siyasal sığınma konusunda, bu kavramların terimsel yaklaşımından ziyade, Suriyeli misafir kardeşlerimize nasıl davranmışsa, gelenlerle nasıl aşını, ekmeğini paylaşmışsa kendi sofrasında değerleriyle barışık olan herkesi ağırlayabilir. Bugün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin millî politikası Milliyetçi Hareket Partisinin takip etmiş olduğu yaklaşımlar ve referanslar doğrultusunda gidiyorsa burada Milliyetçi Hareket Partisinin herhangi bir iltica, mülteci, yaklaşma, yanaşması değil "Önce ülkem." demesi ve konjonktüre, döneme göre değil ilkelere göre siyaset yapması gerekir, yaptığı gerçeği ortadadır. Bundan da kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Bunun takdirini büyük Türk milleti verecektir diyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ersoy.