Konu:Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:10
Tarih:20/10/2016


Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkanım, bir redaksiyon talebimiz var.

Sayın Başkan, 15'inci maddede kabul edilen Denizli Milletvekili Sayın Kazım Arslan ve arkadaşlarına ait önergenin kanun tekniği açısından aşağıdaki şekilde redaksiyona tabi tutulması yönünde bir talebimiz vardır.

"Rehin alacaklısının, alacağın son bulmasını müteakip rehinin terkini için süresi içinde sicile başvurmaması hâlinde, borcunu ödeyen ve bunu belgeleyen borçlu rehinin terkinini sicilden isteyebilir."

Gereğini arz ederim.