Konu:Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:10
Tarih:20/10/2016


Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; neredeyse her gün alınan şehit haberlerini bu kürsüde dillendirmek bir taraftan bizleri rahatsız ediyor, bir taraftan bunları anarak, yâd ederek, bu vatanın, bu toprakların kolay elde edilmediğini ve bundan sonra da mücadelemizin çetin olduğunu görme açısından anlamlı.

Son yirmi dört saat içerisinde benim milletvekili olduğum memleketim Osmaniye'ye ve benim mahalleme Amanos'un sırtlarından havan topu atan PKK'lı hainler, şunu bilmelidirler ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Haymana sırtlarına kadar gelen düşmanlar, top sesleri burada Mecliste duyulurken bile bu Meclis açıktı, bu Meclisin 15 Temmuzda çatısına bombalar düştüğünde de bu Meclis açıktı. Bu gerçekleri büyük Türk milleti millî iradesiyle defalarca gösterdi ve göstermeye devam edecek fakat siyasiler olarak bizlere düşen sorumluluk... Hatay'a bugün düşen havan topları, Osmaniye'ye dün PKK'nın düşürdükleri, Kilis'e neredeyse top mermisinin düşmediği günlerin olmadığı ve PKK'ya şehit vermediğimiz günün neredeyse olmadığı, FETÖ'yle mücadelede bir eylemin, bir operasyonun yapılmadığının olmadığı günlerden geçiyoruz. Bu, olağanüstüdür. İşte, siyaseten olağanüstü hâlin ilan edilip sürdürülmesinin de gerekçesi bu yüksek gerilim hattıyla ilgilidir. Fakat olağanüstü hâllerde olağan olması gereken sağlıklı zeminlerle akıl temelli adımlar atabilmektir.

Biz siyaseten Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak başta Sayın Genel Başkanımızın her hafta grup konuşmalarında verdiği mesajı rehber alarak yapıcı, yol gösterici, hatırlatıcı ifadelerle yol yürüyoruz. Birazdan yapacağım değerlendirmeler de bu ilkeler doğrultusunda. İnanıyorum ve biliyorum ki başta iktidar partisi olmak üzere pek çok milletvekili arkadaşım sahayı gezerken pek çok insanla karşılaşıyor. Kamudaki açığa almalar, birtakım yanlışlıklar, doğruluklar, olaylar bir yana -o zaten hepimizin gündelik olarak karşılaştığı meseleler- bugünkü bizim verdiğimiz önergeyle ilgili, KOBİ'lerle, esnafla ilgili, arkadaşlar, çok büyük sıkıntılar var. FETÖ'yle iltisakı bulunan bir şirkete, herhangi bir iş yerine kayyum tarafından el konulması, atanması neticesinde FETÖ münasebeti olmayan pek çok esnafın oralardaki alacakları ve hesap kitaplarıyla ilgili ciddi anlamda mağduriyetleri var. Bu konuda üretime dayalı, zamana dayalı önceden para aktarmış, oradan ham madde almak isteyen insanların veyahut da -başka türlü vesilelerle- mütevazı küçük bir esnafın, bu esnafın mağduriyetini ciddi anlamda atanan kayyumların veyahut da bir şekliyle devlet eliyle yöneten yetkililerin onu öncelikli hâle getirerek bu alakası olmayan insanlarımızın alacaklarını tahsille ilgili bu problemi çözmesi lazım.

Bir başka husus: Hesaplarına tedbir konulmuş olanların sistemlerinin dönebilmesi adına -parayla karşılaşmadan- devlet kontrolünde bu sistemin dönebilmesi yarın oraya el konulsa da FETÖ illiyeti bir şekliyle tespit edilse de devletin verimliliği olan bir yeri kontrol altına alması açısından önemli, ikinci bir konu da bu.

Üçüncüsü: Bunların dışında zincirleme olarak buralarla iltisakı olduğu düşünülen yerlere dair gerek esnafın gerekse müşterinin alışverişten kaçmaya başlaması ve oralarla olan ilişkilerini, ticari münasebetlerini askıya alması. Bu, zincirleme olarak esnafı tedirgin etmekte arkadaşlar, bunu sizler de görüyorsunuz iktidar partisi olarak ve kamuoyuna bunları samimiyetle ayırt edebilecek bilimsel temelli güven telkin etmeniz gerekiyor, aksi takdirde bunlar sıkıntıya gidecek.

Bir başka konu: Merkez Bankasından KOBİ'lere çıkan krediler esnafa rasyonel zeminde çıktığı gibi yansıtılmıyor. Bankaların çapraz satış dayatmasına kalıyor. Esnaflar bankalardan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RUHİ ERSOY (Devamla) - ...mecbur para alma arzusunda oldukları için onların telkinleriyle ya sigorta ya başka primleri almak zorunda kalabiliyor. Bunların da denetlenmesi, esnafın bu dar gününde, zor gününde yanında olunması gerektiğini düşünüyor, hepinizi, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)