Konu:Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:19/10/2016


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı bu ifade Anadolu'da kullanılan bir deyim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kadına verdiği değer, bizi her zaman siyasette ne kadar değerlendirdiği ve ön konuma geçirmeye çalıştığı hepimiz tarafından, AK PARTİ'de siyaset yapmış, hatta bütün partilerde siyaset yapmış herkes tarafından görülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde ben İstanbul'da Meclis üyeliği listelerinin nasıl yapıldığına bizzat şahit olmuş biri olarak şunu söylemek isterim ki, her zaman ilk 3 sırada, 2'nci sırada muhakkak kadınlara listelerde yer verilmesini sağlamaya çalışmış bir siyasi partinin liderliğini uzun yıllar yapmıştır ve kadınların siyasette aktif bir şekilde yer almasını en fazla Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi desteklemiştir.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Yani bu deyimi kullanmasını normal mi karşılıyorsunuz siz?

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA (İstanbul) - Bu deyim, Anadolu'da kullanılan bir deyim, maksadından saptırmayalım arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.