Konu:Samsun Milletvekili Erhan Usta ile Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:9
Tarih:19/10/2016


Samsun Milletvekili Erhan Usta ile Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın Başkan, ben genel bir değerlendirme yapmıştım, kişilere özel bir gönderme yapmadım tabii ki çünkü ayrı ayrı yapsam çok uzun sürecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda çalıştığımız Değerli Usta ya da Değerli Hazine Müsteşarımız bu konularda ehliyetlidir, biz de ehliyetliyiz. Ben on üç yıl Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı yaptım ve bir sanayici kimliğimle bu gelişmeleri çok iyi yorumlayabilecek bir yapım var, onlarla da birlikte çalıştık geçmişte. Ama, ben şunu vurgulamak istedim: Yani, şimdi söyledi Sayın Müsteşarımız, Sayın Vekilimiz, diğer ülkeler konusunu gündeme getirmedi tabii ki yani genel bir makro değerlendirme yapılmadı. Şimdi, Türkiye'nin ekonomisini tartışırken genel bir makro değerlendirme yapılmazsa, bunun içindeki yerimiz görülmezse bu mantıklı olur mu? Ben bunu söylemek istiyorum. Öbür tarafta, ehliyet konusunda, bu işleri bilir bilmez konusunda bir tartışmaya girmeye gerek yok, herkes birbirini zaten biliyor. Biz kendi açımızdan bu değerlendirmeyi yaptık, onlar da yapacaktır. Ben de dedim, daha iyisini ben de istiyorum diye, sonuçta hepimiz istiyoruz, Hükûmetimiz istiyor, bizim parti grubumuz da istiyor, burada bir beis yok ama terörle mücadeleye rağmen, ülkenin içinde bulunduğu sorunlara, coğrafyamızdaki sorunlara ve dünyadaki küçülmeye rağmen bunları değerlendirmek zorundayız diyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koçer.