Konu:Türkiye'nin, Musul operasyonunun yeni bir mezhep fitnesini ateşlemeyecek ve bölgenin kadim halklarını evlerinden etmeyecek şekilde tertip edilmesi konusunda uyarılarını en yüksek düzeyde yaptığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:8
Tarih:18/10/2016


Türkiye'nin, Musul operasyonunun yeni bir mezhep fitnesini ateşlemeyecek ve bölgenin kadim halklarını evlerinden etmeyecek şekilde tertip edilmesi konusunda uyarılarını en yüksek düzeyde yaptığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bilindiği üzere, iki yıldır hazırlığı süren Musul operasyonu dün itibarıyla başlamış bulunmaktadır. Özgür Suriye Ordusunun TSK'nın desteğiyle Dabık'ı ele geçirmesinden hemen sonra başlayan bu operasyonun yeni bir mezhep fitnesini ateşlemeyecek ve bölgenin kadim halklarını evlerinden etmeyecek şekilde tertip edilmesi konusunda Türkiye uyarılarını en yüksek düzeyde yapmış ve yapmaktadır.

Türkiye, Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta da birilerinin iddia ettiği üzere mezhepçi bir strateji gütmemekte, bilakis operasyonun arka planında bu yöndeki eğilimlere karşı, ABD başta olmak üzere, koalisyon güçlerini uyarmaktadır. Türkiye, 1.250 kilometre uzunluğundaki sınırlarının hemen ötesinde terör koridorları ve uydu devletçikler kurulmasına, masum insanların bu amaçla canlarından olmasına göz yumamaz. Bu nedenle, Mecliste grubu bulunan tüm partilerin bu çok kritik noktada yerli ve millî bir söylemi benimsemeleri, Türkiye'yi mezhepçi bir politikayla itham eden emperyal güçlerin malzemesi olmaması gerekir.

Bu vesileyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın "Azatlık Günü"nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.