Konu:Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:119
Tarih:27/07/2016


Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI VURAL KAVUNCU (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce ortak önergeyle tasarı metninden çıkarılan 14'üncü madde nedeniyle tasarının 19'uncu ve 26'ncı maddeleri ile geçici maddede yer alan atıfların redakte edilerek metne işlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize ve takdirlerinize arz ederim.