Konu:Sinop'un Bazı İlçelerinin Hükûmet Konağı Ve Adliye Binası İhtiyaçları Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:4
Tarih:06/10/2016


Sinop'un bazı ilçelerinin hükûmet konağı ve adliye binası ihtiyaçları olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BARIŞ KARADENİZ (Sinop) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sinop Ayancık ilçemizin mevcut hükûmet binası eski bir yapı olup sağlıklı çalışma ortamı mevcut değildir, arşiv odaları ve idari personel odaları yeterli değildir. İlçemizin acil olarak bir hükûmet konağına ihtiyacı vardır. Hükûmet konağı yapımının yatırım programına alınması gerekmektedir.

Yine, Durağan ilçemizin mevcut adliye binası İl Özel İdaresine bağlıdır. Bu sebeple, müstakil bir adliye binası yapılması gereği bulunmaktadır.

Gerze ilçemizin adliyesi de Hükûmet Konağı içerisinde bulunmaktadır. Gerze Hükûmet Konağı ise 1956 yılında yapılmıştır. Üç katlı binanın her katında iki farklı kurum bulunan bu binada Gerzelilere hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca, adli teşkilat bulunmayan Dikmen ilçemizin adli iş yükü Gerze Adliyesinin iş yükünü artırmakta, adliyenin fiziki şartları ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle, Sinop'un ilçelerine acil bir şekilde, günümüz şartlarına ve...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)