Konu:Basın özgürlüğüne ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:4
Tarih:06/10/2016


Basın özgürlüğüne ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz üzere bugün yassımuharrem orucunun 5'inci günündeyiz. Ulu ozanlarımızdan Şah Hatayi'nin bir duasını duygularımıza ve acımıza ortak olacağınız inancıyla size sunmak istiyorum, bismişah:

"Bugün matem günü geldi,

Ah Hüseynim vah Hüseynim,

Senin derdin bağrım deldi,

Ah Hüseynim vah Hüseynim.

Kerbelâ'nın önü yazı,

Yüreğimden çıkmaz sızı,

Yezitler mi kırdı sizi,

Ah Hüseynim vah Hüseynim.

Bizimle gelenler gelsin,

Serini meydana koysun,

Hüseyin'le şehit olsun,

Ah Hüseynim vah Hüseynim.

Kerbelâ'nın yazıları,

Şehit düştü gazileri,

Fatma ana kuzuları,

Ah Hüseynim vah Hüseynim.

Esti deli poyraz esti,

Kâfir Mervan bizi bastı,

Hüseyin'in başını kesti,

Ah Hüseynim vah Hüseynim.

Kerbelâ'nın önü düzdür,

Geceler bana gündüzdür,

Şah Kerbelâ'da yalnızdır,

Ah Hüseynim vah Hüseynim.

Gökte yıldız paralandı,

Şehriban ana karalandı,

İmam Hüseyin yaralandı,

Ah Hüseynim vah Hüseynim.

İmam Hüseyin attan düştü,

Kâfir gelip kanın içti,

Atı Medine'ye kaçtı,

Ah Hüseynim vah Hüseynim.

Bir su verin masum cana,

Yezit içti kana kana,

Fatma ana yana yana,

Ah Hüseynim vah Hüseynim.

Kerbelâ'da biter yonca,

Boyu uzun beli ince,

Şah Hatayi'm kasarınca,

Ah Hüseynim vah Hüseynim."

Değerli milletvekilleri, tam da bu günde, bu muharrem ayında bir Alevi televizyonu, TV 10 kapatıldı kanun hükmünde kararname uyarınca. Sadece Alevi inancı ve öğretisinin özgün hâlini ileri kuşaklara aktarma çabası içerisinde olan, Alevi duazıimamlarını, böyle kutsal günleri yayın politikası hâline getiren bir televizyonu maalesef kanun hükmünde kararnameyle kapattınız. Bu, doğru bir şey değil; ayıptır, günahtır, gerçekten de bir zulümdür. Alevi inancı ve öğretisinde olan insanların darbe karşıtı olduğunu, hayatın her alanında, 28 Şubattan tutun 1961'deki darbe de dâhil olmak üzere darbe karşıtı bir toplum olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bunlara yöneliminizde, Alevi inancı ve öğretisine karşı tutumunuzda bir değişiklik yok, doksan yıldır yok ama siz "Biz bu inanç ve öğretinin sorunlarını çözeceğiz." dediniz, çözmediniz.

Bakın, sadece Alevi televizyonu değil, sol sosyalist işçi sınıfına yönelen, onlarla ilgili programlar yapan, Kürtçe yayın yapan televizyonları da kapattınız; Jiyan TV, Zarok TV... Zarok TV'de çocuklar Kürtçe çizgi film izliyorlar. Kötü bir şey mi yapıyorlar? Kendi ana dillerini öğrenmek istiyorlar. Acaba diyorum oradaki Gargamel hangi terörist faaliyetlere katılmış, hangi demokrasi dışı faaliyetlere katılmış da biz bilmiyormuşuz? Ya, RTÜK denetimindeki bir televizyon, Jiyan TV'ye demişsiniz ki: "Kürtçe yayın yapabilirsiniz." Jiyan TV yayın yapıyor, kültürel yayın yapıyor, Azadi TV öyle. Yön Radyo sadece Alevi inancı ve öğretisine ilişkin duazıimamlar yayımlayan, deyişler yayımlayan bir radyo, bunu nasıl olur da kapatırsınız, hangi düşünceyle, hangi mantıkla? Herhâlde bir akıl tutulması var burada, bunun düzeltilmesi gerekiyor.

Değerli milletvekilleri, bu ülkede gerçekten zor dönemler yaşadığımız konusunda benim de hiçbir kaygım ve kuşkum yok, zor bir süreçten geçtik. Darbe girişimi bu ülkeye çok pahalıya mal oldu ve mal olacak, hâlâ bu süreç devam ediyor. Ama bunu gerekçe göstererek sol sosyalistleri, Alevileri, Kürtleri "tam da yakalamışken" anlayışıyla bu şekilde tasfiye edemezsiniz. Doğru yapmazsınız çünkü bu, toplumsal barışa zarar veren bir durumdur.

Gelin, bu ülkeyi birlikte inşa edelim, demokratik bir sistem kuralım. Yani demokratik bir sistemde darbe olur mu? Hocam, yıllardır bu işin mücadelesini veriyorsunuz. Niye cumhuriyet demokratikleşmiyor, niye demokratikleştiremiyoruz? Bir sorun var demek. Bu cumhuriyet demokratikleşirse yaşar; 2023'leri de görür, öbür yılları da görür. Dileğimiz, temennimiz bu. Ama demokratik bir cumhuriyet olursa yaşar. Artık bunun bilincinde olmamız lazım.

Ben özellikle de siyasal İslam düşüncesinden kaçınılmasını, siyasal İslam eylemlerinden kaçınılmasını istiyorum. Dinlerin özgün hâline, inançların özgün hâline saygı duyuyorum. Onların inançlarının önünde laik, demokratik bir ülke kurmada birlikte davranalım, birlikte iş yapalım. Ama siz alıyorsunuz, bu yayınları durdurarak sözüm ona demokrasiyi geliştireceğinizi düşünüyorsunuz.

Bunlar yanlıştır diyorum, düzeltilmesini istiyorum.

Saygılar sunuyorum hepinize. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)