Konu:Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:3
Tarih:05/10/2016


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Şimdi, Sayın Genel Başkan, ben sizin orada oturmanızı hayatım boyunca savunmuş bir insanım. Yani "sizin" derken, bu geleneğin bu Mecliste temsil edilmesi için bedel ödemiş bir insanım; bunu çok iyi biliyorsunuz. Benim itirazım buna değil, benim itirazım öyle bir felaket konusunda halkın temsilcileri olarak, milyonlarca oy almış insanlar olarak rahatsızlık duymanız ve o rahatsızlığı bize hissettirmenizdir; benim için sorun bu. Siz burada şimdi...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Barış dışında ne demişiz?

ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Müsaade edin...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Biz barış dışında hiçbir şey demedik.

ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Benim buna bir itirazım yok.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Siz "Savaşalım." diyorsunuz, biz "Barış." diyoruz.

ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Sizin oradaki varlığınızın, sizin bu salondaki varlığınızın devamı için her türlü fedakârlığı da yapmaya hazırım, bunu da bilin; burada hiçbir problem yok.

Şimdi, siz bu Dolmabahçe mutabakatı... Bunları geçelim artık Sayın Genel Başkan, lütfen geçelim. Dolmabahçe mutabakatı diyelim tek taraflı olarak feshedildi, bunun karşılığı gidip Nusaybin'den başlayarak Sur'a kadar bir bölgeyi silahlarla, bombalarla donatmak mıydı Sayın Genel Başkan?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim...

ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Siyaset yapma şartları yok muydu? Bugün de vardır siyasi şartlar, buyurun siyaset yapalım.