Konu:FETÖ'yle mücadeleyi ve 15 Temmuz ruhunu zayıflatacak her türlü girişime karşı durmanın milletin verdiği bir sorumluluk olduğuna, muharrem ayının barış ve huzur getirmesini temenni ettiğine ve 15 Temmuz şehitlerine bir kez daha rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:3
Tarih:05/10/2016


FETÖ'yle mücadeleyi ve 15 Temmuz ruhunu zayıflatacak her türlü girişime karşı durmanın milletin verdiği bir sorumluluk olduğuna, muharrem ayının barış ve huzur getirmesini temenni ettiğine ve 15 Temmuz şehitlerine bir kez daha rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Teşekkürler.

Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; 15 Temmuz tarihi acımasız bir işgal ve darbe girişimine karşı tarihte görülmemiş bir halk ihtilalidir. Halkımız canı pahasına devletini, vatanını işgalden korurken millî irade merkezli bir yeniden inşa sürecinin talimatını da siyasete vermiştir. Bu özel sürecin kodları, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, millî ve yerlidir. Millî ve yerliyi yeniden inşa süreci siyasetüstüdür, bizatihi kendisi bir ideolojidir. Eski kısır çekişmeleri bir kenara bırakarak FETÖ'yle mücadeleyi ve 15 Temmuz ruhunu zayıflatacak, altını oyacak her girişime karşı durmak hepimize milletin verdiği bir sorumluluktur. Bu türden girişimler, tankların çarptığı gibi, aziz milletimizin iradesine çarpacaktır.

Bu vesileyle, idrak ettiğimiz muharrem ayının dünyamız ve ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, 15 Temmuz şehitlerine bir kez daha rahmet diliyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.