Konu:Mecliste yapacağı kapatılan radyo ve televizyonlarla ilgili basın açıklamasının engellediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:2
Tarih:04/10/2016


Mecliste yapacağı kapatılan radyo ve televizyonlarla ilgili basın açıklamasının engellediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; televizyonlar, biliyorsunuz, kapatılıyor son günlerde. Türkü Radyo, Yön Radyo kapatıldı. Özgür Radyo şu anda özgür yayın yapamıyor, biraz önce görevliler orayı da kapattılar.

Bugün Mecliste konuklarla birlikte bir basın açıklaması yapacaktım, bir engellemeyle karşılaştım. Hâlbuki, Türkiye Büyük Millet Meclisi idare amirleri toplantı sonuç raporunda "Halkla ilişkiler binasında yeni bir yer hazırlanana kadar konuklarıyla Millet Meclisi basın odasında basın açıklaması yapabilir." diyor. Buna rağmen, konuklarımız çıkarılmaya çalışıldı ve zorla orada açıklama yapabildik.

Milletin Meclisinden milleti niye çıkarıyorsunuz, milleti niye içeri almaktan korkuyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin sorunlarının konuşulup çözüm üretileceği yerdir. "Millet baş tacı." dedik ama milleti içeri sokmuyoruz. Bize kapının önünü, Dikmen kapıyı gösteriyorlar. Bu ayıba bir an önce son verilmesi gerekiyor.

12 Eylülde 8 gazete kapatılmıştı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)