Konu:Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in Konuşması Üzerine Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:96
Tarih:01/06/2016


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in konuşması üzerine açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz evvel burada çok önemli bir şey söyledim. Türkiye Cumhuriyeti devletinin vergileriyle İsrailli lobi şirketlerine Amerika Birleşik Devletleri'nde elçiliğimiz aracılığıyla 67 milyon dolar paranın AKP'nin Yahudi yanlısı olduğu gerekçesiyle bunu anlatmak için lobi şirketlerine ödendiğini söyledim. Sayın grup başkan vekili çok nezaketli bir üslupla çıktı ama bu iddiaya cevap vermedi. Bunu ödemediklerine ilişkin bir cevap vermedi. Ben bunu belgeleriyle ispatladım. 67 milyon dolar bizim vergilerimizden ve tam da "..."(x) olduğu dönemlerde, tam da o Mavi Marmara'nın olduğu dönemlerde ödenmiştir. Bu yüzden buna "ikiyüzlülük" dedim. Bu, kırıcı bir söz değildir çünkü ikiyüzlü bir durumdur.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)