Konu:İstanbul Garip Dede Cemevi Dergâhına yapılan silahlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanından bilgi almak istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:128
Tarih:19/08/2016


İstanbul Garip Dede Cemevi Dergâhına yapılan silahlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanından bilgi almak istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, İstanbul Garip Dede Cemevi Dergâhı'na silahlı bir saldırı gerçekleşti birkaç gün önce. Tamamen Alevi-Sünni çatışması yaratma çabası olan bu saldırı hakkında çok geniş bir araştırmanın yapılması ve saldırgan ya da saldırganların tespit edilip edilmediği, bu konuda çalışmanın hangi aşamada olduğu hususunun cevaplandırılması gerekmektedir. Konu son derece önemlidir. Sayın İçişleri Bakanının cevaplandırmasını talep ediyorum.