Konu:Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:126
Tarih:17/08/2016


Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, 411 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 8'inci maddesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın vekiller, 8'inci maddede bir vergi düzenlemesi var ve biz buna karşı değiliz, bunu zaten kabul ediyoruz. Ancak ben 8'inci madde dışında dikkatinizi vergiyle ilgili başka bir noktaya, başka rakamlara çekmek istiyorum.

Türkiye'de vergi kanunlarıyla ilgili reform yapılması ihtiyacı artık had safhada. Dikkat ederseniz, vatandaşın kişisel vergi yükleri her gün artıyor. Yine, her geçen gün vergi alınması zorlaşıyor, kurumlar vergisi miktarında da azalmaları gözlemliyoruz.

Rakamlara bakalım isterseniz beraber: Gelir vergisi 99 milyar ama bunun yaklaşık 5 milyarı beyana tabi vergi. Kurumlar vergisi ise tümü beyana tabi olsa bile ancak 36 milyar lira civarında. Yani değerli vekiller, 460 milyar lira vergi geliri var ama beyana tabi olan kısmı yaklaşık sadece yüzde 10'lara tekabül ediyor. Bakın, bu sağlıklı bir yapı değil.

Peki, yüzde 10'u beyana tabi. Diğerleri nedir? ÖTV, KDV, ithalde alınan vergi, stopaj falan. Bu sağlıklı bir yapı değil vekiller. Hiçbir ülkede bunun benzerini bu oranlarda görmeniz de asla mümkün değil. Bu nedenle, süratle ekonomiyi doğru bir raya getirecek vergi reformuna ihtiyaç olduğunu buradan bir kez daha seslenerek ifade etmek istiyorum. Zaten şunu da biliyoruz ki vergi gelirlerinin büyük bir kısmı yabancı kaynak maliyetinin finansmanında kullanılmakta.

Sayın vekiller, bir diğer nokta şu: Torba yasalarla gerçekten boğuluyoruz. Yanlış anlaşılmasın, biz iş yoğunluğundan kaçan insanlar asla değiliz, çalışmayı severiz ancak bu yasalar o kadar çalakalem geliyor ki o kadar eksikliklerle ve hatalarla geliyor ki gerçekten bunları kabul etmek ve içimize sindirmek asla bizim açımızdan mümkün değil.

Bize kulak vermeniz ve eleştirilerimizi dikkate almanız hem ülkemize fayda sağlar hem uluslararası bakış açısı yönünden önemlidir ve de bunlar bizim gerçek eleştirilerimiz, gerçek çekincelerimizdir, Türkiye'nin risk priminin artmasını da önleyecektir. Lütfen, bu konuda söylediklerimizi ve çekincelerimizi dikkate almanızı arzu ederiz.

Sayın vekiller, Türkiye ekonomisi için şu anda "güven" kelimesi son derece önemli. İşte, bu güven de sağlam yasalarla sağlanabilir ancak. Verilen izlenimlerin bu yönde olması gerekir.

Şu anda uluslararası ortam OHAL sürecini takip ediyor ve OHAL sürecinin ne kadar kötüye kullanılıp kullanılmadığının da peşinde. Alınan bütün torba yasaların maddelerinin kararlarında muhalefetin şerhleri son derece önem arz ediyor uluslararası ortamlar için. Bunun biz de farkındayız, siz de farkındasınız.

Aslında bizim oylarımıza ihtiyacınız yok, siz el kaldırırsınız ve geçirirsiniz ama ne kadar sağlam geçer işte bunu burada masaya yatırmak lazım. Biz ülkemizi seviyoruz ve bu nedenle yanlış bulduğumuz, çekincelerimizin olduğu noktaları da dile getirme gereğini hissediyoruz. Aynı şeyi varlık barışında yaşadık, aynı şeyi tekrar getirilen 74 maddelik torba yasada yaşadık değerli vekiller. Bir taraftan yabancı sermaye dışarıdan gelsin, nereden geldiğinin önemi yok diye paraya sıkışık olarak kendimizi gösteriyoruz, bir taraftan sıkıntımız yok diyoruz ama bunun aksini yapıyoruz.

Sayın vekiller, son gelen tasarıda o kadar gerçek dışı şeyler vardı ki, o kadar olumsuzluklar vardı ki, inanın şu varlık fonunda "8 tane kanun ve kanun hükmünde kararnameye tabi değildir." diyordu. Çalışan istihdam ediyor ama Memur Kanunu'na tabi değil, ihale yapacak ama İhale Kanunu'na tabi değil, tahvil çıkaracak, repo ve ters repo yapacak ama SPK'ya tabi değil. İnanın öyle bir mücadele verdik ki nasıl tabi olmaz ve nasıl denetim yapılmazın üzerinde günlerce durduk. "Güçlü ülkeyiz." diyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LALE KARABIYIK (Devamla) - Bunun dışında bir nokta daha var, sonra diyoruz ki: "Biz Hakkâri ve Şırnak'ı güvenlik sebebiyle ilçeye dönüştürüyoruz." Gerçekten bunu anlamak mümkün değildir.

Sürem yettiği kadar söylemeye çalıştım.

İyi akşamlar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)