Konu:Chp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:126
Tarih:17/08/2016


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADNAN GÜNNAR (Trabzon) - Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

17 Ağustos depreminde bu millet tüm kesimleriyle birlikte, her siyasi görüşten, nasıl deprem mahalline koşarak gittiğiyse ve cebindeki parasını, evindeki ekmeğini paylaştıysa 15 Temmuz darbe girişiminde de millî iradeyle beraber, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, AK PARTİ'lisiyle, Kürtleriyle, Türkleriyle, Laz'ı ve Çerkez'iyle beraber olmuş ve meydanlarda tankları durdurmuştur.

Kıymetli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu önergede dikkatimi çeken en önemli cümle Kürt sorunu meselesidir. Evet, bir zamanlar bu memlekette "Kürt sorunu" ifadesini ağza alabilmek neredeyse imkânsız ve cesaret meselesiydi ve en sonunda, milletin iradesiyle iktidara gelmiş Cumhurbaşkanımız ve kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'de Kürt sorunu vardır ve çözmek de bizim vazifemizdir." demiştir. Bununla ilgili de devletimiz, Hükûmetimiz elinden geleni fazlasıyla yapmış ve artık ülkemizde Kürt sorunu değil, Kürtlerin de Türklerin de, kısacası Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK sorunu vardır. PKK sorununa karşılık bütün siyasi partilerin halkımızla bir ve halkımızın aynı anlayışıyla hareket ederek PKK meselesinde bir araya gelmesi gerekmektedir.

Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sadece turistik seyahat maksadıyla giden vatandaşlarımızı samimiyetle dinlediğimizde, Karadeniz Bölgesi'nden de İç Anadolu'dan da çok daha büyük ve önemli yatırımların o bölgede yapıldığını ve halkımızın, devletin yapmış olduğu tüm yatırımlardan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ettiklerini rahatlıkla gözlemlemekteyiz.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağlık, ekonomi ve sosyal problemler, PKK, DAEŞ ve hatta FETÖ terör örgütünün o bölge halkımız üzerinde yapmış olduğu baskıların bir neticesidir. Orada hasta başına düşen hekim sayısından yatak sayısına varıncaya kadar ve ayrıca, o bölgede tüm devlet imkânlarının Türkiye ortalamasıyla denk düzeyde olmasına rağmen asıl sorun, hastanelerin, okulların ve ambulansların bombalanması, taranması, memurların, çalışanların ve halkımızın dağlara kaçırılması meselesidir.

Dolayısıyla, güneydoğuyla ilgili olarak ve Doğu Anadolu'yla ilgili olarak, eğitim, sağlık başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin 15 Temmuzdaki darbe girişimine rağmen hâlen daha sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, milletiyle birlikte dimdik ayaktadır. Tüm banka işlemlerinden uluslararası işlemlere varıncaya kadar -Allah'a şükürler olsun- geçmiş dönemlerde ufacık bir Anayasa kitapçığını fırlatmayla birlikte yıkılma noktasına gelmiş bu ülke, dünyanın gelmiş geçmiş en kanlı darbe girişiminden dahi etkilenmemiştir.

Kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz sabahı Meclis çalışmaları sona erdiğinden bendeniz birçok milletvekili arkadaşım gibi memleketime gittim. Gece saat 22.30 sıralarında, darbe girişimi endişesiyle birlikte AK PARTİ Trabzon İl Başkanlığı binasına gittik. AK PARTİ Trabzon İl Başkanlığı binasının önünde, şehrin meydanında halkımızın da toplanmaya başladığını gördük ve bu toplantı esnasında, bu toplanmalar esnasında partinin balkonundan baktığımda, ülkücü kardeşlerimizi ve sosyal demokrat kardeşlerimizi ve AK PARTİ'ye gönül vermiş vatandaşlarımızı meydanda toplanmış olarak gördükten sonra, bu milletin, millî irade, vatan, millet, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda siyasi görüşlerin tamamen bir teferruat olduğunu hissettirdiğini algıladım. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilimizin "Millet iradesiyle biz Yenikapı'ya gittik." sözünü alkışlıyoruz. Millet iradesiyle birlikte Yenikapı'da Türkiye için, vatanımız, milletimiz için Türkiye'de yaşayan herkes ve her görüş oradaydı. Ancak, DAEŞ, PKK ve FETÖ terör örgütüne mensubiyet algısı içerisinde olanlar veyahut da bir gün dahi onları kınayamayanlar oralara gelememişlerdir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Kıymetli kardeşlerim, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. "Dünya beşten büyüktür." ifadesini gerçekleştirebilmemiz için Türkiye'de yaşayan herkesin ve herkesin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin bu birlik ve beraberliği devam ettirmesi gerekmektedir. Ben, Türkiye'nin önünün açık olduğuna inanıyor, hem Türk milletine hem de İslam dünyasına karşı, FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütleri gibi terörist örgütlerle birlikte, Avrupa'nın belli ülkelerinin ve dünyanın büyük güçlerinin tüm organizasyonlarının Allah'ın izniyle boşa çıkacağına inanıyor; birlik, beraberlikten ayrılmadan, samimiyetle, kardeşane duygularla milletimiz, bayrağımız ve cumhuriyetimiz için koşuşturacağımıza, gayret edeceğimize inancımı sizlerle paylaşıyor, hepinizi en kalbî duygularımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)