Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:126
Tarih:17/08/2016


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA ŞAHİN (Malatya) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; CHP'nin özellikle doğu ve güneydoğuyla ilgili vermiş olduğu önerinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Özellikle, tabii, Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu bu öneride, doğu ve güneydoğuda son yıllarda yaşanan olaylarla alakalı olarak bölgede yapılan çalışmaların yetersiz olduğu ve ayrıca, orada eğitim hizmetlerinin zamanında yerine getirilemediği noktasında bir iddia var. Tabii, biz o bölgede yapmış olduğumuz çalışmalara baktığımız zaman... Yaklaşık bir yıl önce, yanılmıyorsam yine Temmuz ayı 2015 yılı içerisinde bölgede sürdürülmekte olan bu barış ve kardeşlik süreciyle alakalı yeni baştan bir dönemin başlamasına vesile olan, orada 2 masum yavrumuz diyebileceğimiz polisimizin gece vakti evlerine girilerek kurşuna dizilmesiyle birlikte bu süreç başlatılmış oldu. Tabii, o güne kadar AK PARTİ iktidarları olarak elimizden geldiğince bölgede yeni birtakım çalışmaların imarı ve inşası için gerçekten sabırla, sükûnetle, suhuletle işin üstesinden gelmeye çalışıldı. Tabii, bu süreç içerisinde bütün olumlu adımlara rağmen, özellikle, "PKK terör örgütü" denilen bu illet yapının o bölgede, gece girmiş oldukları bir evde iki masum polisimizi her zaman olduğu gibi katlederek ve arkasından da tekrar inkâr politikası güderek bu işin içerisinden sıyrılmaya çalıştığını görmekteyiz.

Tabii, o güne kadar bölgede yapmış olduğumuz iyi niyetli çalışmalar çerçevesinde bölgenin kalkınması, özellikle, bölgeye yatırımların gelmesi, iş adamlarımızın o bölgede yeni baştan tesis edilen barış ve kardeşlik sürecinin hemen akabinde bölgeye yatırımların gelebilmesi için de gerçekten ciddi manada adımlar atıldı. Tabii, o süreç içerisinde hiç kullanılmayan otlakların, özellikle, yaylaların vatandaşlarımız tarafından kullanılmaya başlanması bazı kesimleri ciddi manada rahatsız etmekte ve bu süreci baltalama adına belki ufak tefek birtakım fevri çıkışlar olmuş olsa bile biz her seferinde işi sükûnetle, suhuletle, itidalle götürmenin gayreti içerisinde olduk ama bardağı taşıran son damla... O bölgedeki barış ve kardeşlik süreci içerisinde, özellikle, bölge halkının yavaş yavaş terör örgütlerinden kopup devletin yanında yer almaya çalışmasının, oradaki atmosferi yeni baştan şekillendirmeye başlamasının bazı çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görmekteyiz.

Tabii, o süreç içerisinde vatandaşlarımızın belki zorunlu olarak, bir tercihte bulunmaları gerekiyorsa gücü terör örgütlerinde görerek onların yanlarında olduklarına şahit olduk ama o süreçte, özellikle, devlet erkânı olarak elimizden geldiğince kansız bir şekilde, bölgenin yeni baştan imar ve inşasını sürdürebilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bundan rahatsızlık duyan terör ve teröre destek veren yereldeki güçlerin, unsurların maalesef bu süreçte rahatsızlık duyduklarını ve çatışma ortamını yeni baştan başlattıklarını gördük.

Özellikle, o bölgede bugüne kadar yapmış olduğumuz yatırımlar her seferinde bölge halkı tarafından kabul görmekte ve saflarını netleştirirken de biraz daha devlete olan güvenleriyle yeni baştan devlet ile milletin kaynaşmasına vesile olacağı süreci başlatmış olduk ama maalesef, terör örgütünün o bölgede yapmış olduğu çalışmalarla, her zaman olduğu gibi, silahla, kanla, gözyaşıyla insanlarımızı derdest ederek, maalesef dağa kaldırarak, o bölgede namus mefhumu, insanlık adına hiçbir çalışmanın yapılmaması için namuslarına kadar ayakaltına alarak, 15 yaşındaki genç kızlarımızı, evlatlarımızı, oğullarımızı dağda ne idüğü belirsiz o çevrelerin emirleri altında hizmetlerine sunduklarını gördük. Bölge insanının bundan memnun olması imkân dâhilinde değil. Ama, hiçbir zaman için Kürt halkının özellikle hamisi olmadığını o bölge insanları çok iyi bir şekilde bilmekte ve bundan rahatsızlık duyanları da -ki, yaklaşık kırk yıldan beri o bölgede döktükleri kanda boğulmak üzere- yapılan çalışmaların sıkıntıya koyduğunu gördük. Ama, biz her seferinde işi itidalle götürmeye çalışırken elbette ki o bölgenin yeniden inşası için de özellikle eğitim ve sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmaları daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içerisinde olduk.

Eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle sürecin başlamış olduğu yani daha doğrusu, bu barış ve kardeşlik sürecinin kesintiye uğramış olduğu tarihten hemen sonra sokağa çıkma yasaklarının olduğu, o bölgede eğitimin artık verilemez bir noktaya geldiği dönemlerde özellikle 8 ve 12'nci sınıflardan başlamak üzere bölgedeki evlatlarımızın mağdur edilmemesi için özellikle o bölgede almış olduğumuz tedbirlerle bölgede kalanlar için ayrı bir plan ve program uygulandı, göç edenler için de yine yeni baştan onlarla ilgili düzenlemelere imza atmış olduk. Bölge insanının yapmış olduğumuz çalışmalardan ciddi manada memnuniyetleri var ama özellikle o bölge üzerinde emellerini her seferinde kana, silaha ve zorbalığa tevil eden oradaki silahlı terör örgütlerinin yapılan çalışmalardan rahatsızlık duyduğunu ve bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımız zaman özellikle orada süreci bozanın, kesintiye uğratanın AK PARTİ olduğundan hareketle yine hâlâ bugüne kadar burada çıkan konuşmacıların, onlar adına kendilerini yetkili görmeye çalışan bazı unsurların maalesef meseleyi saptırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ama bizim o bölgede yapmış olduğumuz çalışmalarla gerçekten bölge halkının ne kadar memnuniyet içerisinde olduğunu, zaten son günlerde orada teröre destek veren bazı sivil toplum örgütlerinin yapmış oldukları çalışmalarda, özellikle meydanlardaki mitinglerdeki sayının düne göre bugün hangi noktaya geldiğini çok daha iyi bir şekilde görmekteyiz.

Özellikle hayatını kaybeden arkadaşlarımızla ilgili... Sağlık alanında yapılan çalışmalarda bütün sağlık elemanlarımıza karşı çok sinsi ve alçakça bir saldırının var olduğunu görüyoruz. Orada eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimizden eğitim hizmetlerine kadar okullarımızın tamamını bombalayıp o bölgede içinden çıkılamayacak durumu ve tamamen o bölgede okumuş, kültürlü, kendi kültürlerine, değerlerine bağlı olan gençlerin yetişmesinden ziyade gerçekten cahil bırakılacak nitelikte olan insanların kendileri için çok daha önemli olduğunu çünkü kendileri için bir altyapıya bunlar vasıtasıyla ulaşabileceklerini her seferinde maalesef vatandaşlarımıza yaşatmış oldular. Özellikle o bölgede yapmış olduğumuz sağlık çalışmaları çerçevesinde 27 Ağustos 2015'te sağlık memuru Eyüp Ergen'in Şırnak'ta, 31 Ağustos 2015'te Doktor Abdullah Biroğul Diyarbakır'da, 25 Eylül 2015 tarihinde -ambulans şoförüne varıncaya kadar- Şehmuz Dursun'un Şırnak'ta...

FERHAT ENCU (Şırnak) - Şehmuz Dursun'u polisler öldürdü.

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) - ...31 Ağustos 2015'te eczacı Yunus Koca'nın Diyarbakır'da, 9 Şubat 2016 tarihinde Uludere Devlet Hastanesinde görevli 2 memur olmak üzere Şırnak'ta 6 sağlık personelinin katledildiğini görmekteyiz. Biz bu süreç içerisinde özellikle personelin nöbet ve harcırah ücretlerini artırarak o bölgedeki insanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışırken, gözü dönmüş eli silahlı terör örgütleri o bölgede hizmet veren, masum insanlarımıza hizmet vermeye çalışan, sağlık hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde bulunan çalışanlarımıza ciddi bir şekilde baskı ve terör uygulayarak maalesef bu süreci onlara zehir etmişlerdir.

Yine, bu süreç içerisinde özellikle... Geçenlerde, biliyorsunuz, 30 tondan fazla patlayıcıyı, özellikle, Diyarbakır yolunda köylülerin ayıkması üzerine patlatarak 15-20 civarında vatandaşımızın o bölgede gerçekten cesetlerinin dahi bulunamaması noktasına taşıdıklarını biliyoruz.

Yine, bundan iki üç gün önce trafik bölge müdürlüğümüzde yapılan bir çalışmayla... Biraz önce izledim, maalesef, onların sözcülüğüne soyunmaya çalışan bazı zavallıların özellikle onu bile devlete mal edecek kadar aşağılık cümlelerinin var olduğunu görüyoruz.

Biz kesinlikle bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla, özellikle eğitim alanında olsun, sağlık alanında olsun, bölgenin yeni baştan imarı ve inşası için elimizden gelen gayreti göstermemize rağmen bu süreçte rahatsızlık duyan bazı çevrelerin her zaman için saflarını belirlemesi gerektiği noktasında bugüne kadar net bir adım atmadıklarını görüyoruz. Bölge insanlarının yapılan bu son operasyonlarla birlikte artık saflarını netleştirmiş olduklarını görmekteyiz. Özellikle yapmış olduğumuz bu çalışmaların hem eğitim alanında hem sağlık alanında yeterli olduğunu, belki eksik olduğunu ama yerli yerinde birçok hizmeti yapmaya başladığımızı görmekteyiz.

Ben tekrar, verilen önerinin aleyhinde olduğumu ifade ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)