Konu:Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:125
Tarih:16/08/2016


Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Darbeciler tarafından, Alevi-Sünni çatışmalarını körüklemek, Alevi temsiliyetini çarpıtmak ve Alevi asimilasyonunu sürdürmek için kurulan ve 15 Temmuz sonrası kapatılan sahte Alevi derneklerine ne kadar taşınmaz tahsisi yapılmış? Ve nakdî yardım miktarı konusunda bilgi rica ediyorum.