Konu:Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:125
Tarih:16/08/2016


Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, bu Mecliste Romanlarla ilgili birçok konuşmalar yaptık, görüşmeler yaptık ama sonuca ulaşamadık. En son, Hükûmet ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 9 milyon euroluk bir SİROMA Projesi vardı. Onuncu ayını doldurmasına rağmen Romanlara hiçbir şey sirayet etmedi ama 9 milyon euroluk fonun yaklaşık yüzde 70'i insan kaynaklarına ayrıldı. Eğitim fonuyla alakalı bir projeydi ama maalesef bizim çocuklarımız hâlen okula gidemiyor; yüzde 2'miz liseyi bitiriyor, binde 4'ümüz üniversiteyi bitiriyor, yüzde 50'mizden fazlası ilköğretimi bitiremiyor. Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığının bir çalışması var mı ya da başlayacak mı?

Teşekkür ederim.