Konu:15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:123
Tarih:09/08/2016


15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

REŞAT PETEK (Burdur) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizleri dinleyen aziz milletim; sözlerime başlarken sizleri ve gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. "Hâkimiyet milletindir." ilkesine olan inancıyla 15 Temmuz darbe girişimine karşı bombaların, kurşunların altında Meclisimizi açık tutan başta Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey olmak üzere farklı partilerimizden değerli milletvekillerimizi gönülden tebrik ediyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkan, sokakları, meydanları, havaalanlarını doldurarak darbecilere haddini bildiren şerefli milletimizi saygıyla selamlıyorum. Canlarını feda ederek istiklal ve istikbalimizi kurtaran, şu an bu kürsüde özgürce konuşmamızı sağlayan kahraman şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Aynı yüce idealler için bedenlerini feda eden gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, acil şifalar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, darbecilerin boy hedefi "Biz bu yola kefenimizle çıktık." diyerek dik duran ve milletimizi direnmeye davet eden siyasi parti genel başkanlarımızla birlikte Yenikapı'da birlik ve beraberlik mesajlarını tüm dünyaya ileten Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren konvoyu kurşunlara hedef olsa da milletimizin şanlı direnişine öncülük eden Başbakanımıza, darbecilere karşı demokrasiyi birlikte savunan siyasi partilerimizin çok değerli genel başkanlarına ve milletvekillerimize yine şükranlarımızı sunuyorum. Darbecilere karşı hak ve özgürlüğümüzden yana, demokrasiden yana tavizsiz tavırlarıyla darbenin önlenmesinde çok önemli rol üstlenerek başarılı bir sınav veren medyamızı da burada saygıyla selamlıyorum. Milletine ihanet etmeyen demokratik sistemin, siyasi otoritenin emrinde Haşhaşi FETÖ militanlarına karşı mücadele veren kahraman askerlerimizi ve kahraman polislerimizi de gönülden tebrik ediyorum, gönülden kutluyorum. Darbelerle ezanların susturulduğu dönemlerden ezan ve selalarla darbelerin önlendiği bir döneme geçişte büyük emekleri geçen Diyanet İşleri Başkanımız ve teşkilatını da bu tarihî duruşlarından dolayı tebrik ediyor, yine kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Değerli milletvekilleri, 15 Temmuzda darbecilere karşı hep birlikte şanlı direnişimizi gösterdik, istiklalimizi sağladık, istikbalimizi kurtardık. Vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize, demokrasimize hep birlikte sahip çıktık, ortak bildiriyle de duruşumuzu bütün dünyaya duyurduk. 7 Ağustos Yenikapı Mitingi'mizle de güçlü Türkiye yolunda en güzel uzlaşma örneğini gösterdik. Yenikapı Mitingi ve aynı anda bütün vilayetlerimizin Al bayraklarımızla donatılmış meydanlarında sağladığımız tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet sloganlarıyla bütün siyasi partilerimizin sağladığı birliktelik demokraside olması gereken uzlaşma kültürüne yeni bir kapı açmıştır. Bu kapıyı hep açık tutmak, milletimizin karşı karşıya olduğu sorunlarla mücadelede farklılıklarımızdan güç almayı sağlamaya hep birlikte devam etmeliyiz. Allah korusun darbe girişimi başarılı olsaydı, bu toprakları kimlere peşkeş çekeceklerini birlikte görüyoruz. Hiçbir parti ayrımı yapmadan bedelini hep birlikte hepimize ödeteceklerdi. Öyleyse hep birlikte olarak cumhuriyetimize, demokrasimize, bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza sahip çıkmaya devam edelim. Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden yolumuza birlikte devam edelim. İşi ehline verme ilkesinden hareketle devlet kurumlarında ehliyet ve liyakatin temel kriter olarak dikkate alındığı, aksi durumların şeffaf biçimde denetlendiği mekanizmalarımızı kuvvetlendirelim ve açık tutalım.

Çok değerli milletvekillerim, inşallah bu uzlaşı ruhu içinde geleceğimizin daha aydınlık, barış ve huzur içinde birlikte yaşama ortamının sağlanabilmesi için el ele, gönül gönüle bu birlikteliğimizi devam ettirerek yolumuza devam edelim diyorum, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken gazilerimize de Cenab-ı Hakk'tan şifalar diliyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)