Konu:Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:122
Tarih:03/08/2016


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Bu darbe girişiminin maliyetleri konusunda, tabii çalışma yapmak gerekir. Yani bunu farklı yaklaşımlarla, farklı varsayımlarla hesap etmek mümkün. Şu anda benim böyle bir rakam ifade etmem doğru değil. Hiçbir şekilde böyle bir darbe girişimi olmasa, keşke olmasa. Bunun ekonomi üzerinde oluşturduğu birtakım kısa vadeli etkiler vardır. Ama hep beraber, inşallah, bu darbe girişimine rağmen, hep birlikte Türkiye'de demokrasiyi geliştireceğiz, hukuk devletini geliştireceğiz. Özellikle Türkiye'nin büyümesi, kalkınması için hep beraber adım atacağız ve bu yaraları hep beraber saracağız.

Diğer taraftan, biliyorsunuz, mevcut mevzuatımızda herhangi bir kamu görevlisi yapmış olduğu fiiller nedeniyle gerek kamuya gerekse şahıslara vermiş olduğu zararlardan dolayı sorumludur. İlgili kamu birimleri mevzuat çerçevesinde oluşturulan, meydana gelen zararı tespit ettikten sonra kişiye bu zararların ödettirilmesi noktasında rücu edebilmektedir. Bunu da ifade etmek isterim.

Sayın Usta'nın söylemiş olduğu hususlar kendisi bakımından geçerli hususlardır, saygı duyuyorum, yaklaşım farkımız var.

İnşallah, bu yasada vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar getiriyoruz; gerek yeniden yapılandırma gerek matrah artırımı gerek kayıtların düzeltilmesi gerekse yurt dışından varlıkların getirilmesi konusunda büyük kolaylıklar getiriyoruz. Vatandaşlarımız açısından, özellikle şu içinde bulunduğumuz ortamda, özellikle ödemeleri bakımından, alışverişleri bakımından rahatlatıcı bir düzenleme. Ben temenni ediyorum ki vatandaşlarımız bu yasa çıkar çıkmaz yararlanmak üzere büyük bir katılım gösterirler ve böylelikle geçmişten kalan borçlarını uzun vadede veya peşin olarak ödeyebilirler. Burada, özellikle peşin ödeme indirimi getirmek suretiyle de büyük bir kolaylık sağladık. Dolayısıyla, uygulama başladıktan sonra başvurular bittiğinde de zaten ne kadar kamu alacağının yapılandırıldığını görmüş olacağız.

Teşekkür ederim.