Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:82
Tarih:27/04/2016


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Gök, benim görüşlerime hitaben cevap verme gereğini duymadığını ifade ederek yerinden birtakım bir şeyler söyledi.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ne dedim? Nasıl kıvırttığınızı anlattım.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Ben kendisini çok dikkatle dinledim, bana iade ettikleri de oldu ancak bir hususu, özellikle şunu söyleyeyim, orada şunu söyledi Sayın Gök: "Daha darbe görmediniz." dedi. Bu ne demek Allah aşkına?

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Aynı tas aynı hamam!

LEVENT GÖK (Ankara) - Efendim, bunlar darbe gördüler de üstün hizmet madalyası veriyorlar, onu anlatmaya çalıştım!

BAŞKAN - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tutanaklara geçmiştir.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Bu ne demek? Bakın bir özdeyiş vardır, bunu burada söylemek istemiyorum; bu, kafanın arkasındaki planı gösterir, kimin darbeci olduğu, kimin olmadığı açıkça ortada.