Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın Yaptığı Basın Açıklamasını Genel Kurulla Paylaşacağına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:81
Tarih:26/04/2016


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın yaptığı basın açıklamasını Genel Kurulla paylaşacağına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Öncelikle, dün akşamdan bu yana tartışma konusu olan Sayın Meclis Başkanımızın ifadeleriyle ilgili hemen biraz önce bir basın açıklaması oldu. Bizim buradaki meramımız oydu. O açıklamayı dinleyelim, o açıklamayı görelim, ondan sonra ne olduğunu izahata çalışalım, herkes eleştirisini yapsın diyorduk ve bu noktada açıklamaya karşı da yapacağınız eleştirilerin belli bir üslup dairesinde yapılması gerektiğini ifade etmiştim. Ben şimdi Sayın Meclis Başkanımızın bu basın açıklamasını Genel Kurulla paylaşıyorum.