Konu:Bu Ülkede Ve Parlamentoda Hiç Kimsenin Cumhuriyetle Bir Problemi Olmadığına Ve Millet Olarak Bugüne Kadar Cumhuriyetin Değerlerine Sadık Kalındığına, Bundan Sonra Da Sadık Kalınacağına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:81
Tarih:26/04/2016


Bu ülkede ve Parlamentoda hiç kimsenin cumhuriyetle bir problemi olmadığına ve millet olarak bugüne kadar cumhuriyetin değerlerine sadık kalındığına, bundan sonra da sadık kalınacağına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şunu herkesin bilmesi lazım ki bu ülkede ve bu Parlamentoda cumhuriyetle hiç kimsenin problemi yoktur. Kaldı ki cumhuriyet sadece bir kimsenin ya da sadece bir partinin ya da sadece bir düşüncenin tekelinde değildir, cumhuriyet bu milletin ortak paydasıdır. Bunun üzerinden, bağlamından koparılarak farklı tartışmalara yol açılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Tüm millet olarak bu cumhuriyetin değerlerine bugüne kadar sadık kalındı, bundan sonra da sadık kalınacaktır. Birtakım tartışmalar yapılabilir. Laikliğin tarifiyle ilgili az önce farklı farklı anlamlar yükleyenler oldu; özgürlükçü laiklik tanımı, statükocu laiklik tanımı, bu tarifler yapılabilir, tartışılabilir belki birtakım şeyler ama bunu bağlamından koparmak suretiyle farklı yollar açarak, bir...

İkincisi, bu tartışmanın içerisinde tartışmanın dışında âdeta hakarete varan birtakım yeni tartışmalar yaratmanın doğru olmadığı düşüncesindeyim ve bu bağlamda da tabii ki Sayın Başkan da bu manadaki meramını çok net bir şekilde ifade eder diye düşünüyorum ve bu tartışmanın da -istirham ediyorum- burada bitirilmesi gerektiği kanaatiyle gündeme geçiyorum.