Konu:Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:116
Tarih:20/07/2016


Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan kürsüde 1960 darbesini, 1980 darbesini, 28 Şubatı söyledi. Bir de bu ülkede 1971 darbesi var. Eğer bir samimiyet olacaksa, darbelere karşı, sadece askerî darbelere karşı değil tabii ki sivil darbelere karşı, diktatöryaya karşı, faşizme karşı birlikte eğer bir mücadele vereceksek yani eğer yeniden demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti düşünüyor isek laik, demokratik, sosyal hukuk devletini içeren bir anlayışı öngörüyor isek öncelikle, her noktada samimi olacağız, bütün darbelere karşı çıkmayı birlikte ifade edeceğiz, birlikte seslendireceğiz.

Yine, Suruç'un yıl dönümü. Suruç katliamının failleri bulunmadığı gibi, bugüne kadar ilgili soruşturmaların da yürümediğini, hukuksuzluğun yürüdüğünü bir kez daha paylaşmak isteriz.

Güncel bir haber: Bursa Mustafakemalpaşa'da Kabulbaba köyü...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Bursa) - ...orman yangınları, on gün arayla 2 defa çıkmıştır. 2'sinde de ne yazık ki bir çaba yoktur, tamamen sabotaj olduğu söylenmektedir... Yetkilileri göreve davet ediyorum.