Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:113
Tarih:14/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında, öncelikle Hükûmetimiz tarafından hazırlanan, Plan ve Bütçe Komisyonunda yoğun katkılardan sonra Genel Kurula gelen ve sizlerin katkılarıyla son şekli verilen tasarıya yaptığınız katkılardan dolayı, emekten dolayı teşekkür ediyorum.

Bugün, burada partiler arasında yapılan görüşmeler neticesinde geçici 2'nci maddeyle ilgili olarak bir ortak kanaat oluştu ve o ortak kanaate göre biz bu maddeyi geri çektik. Ama, baştan itibaren söylüyoruz, burada yapılan düzenleme ne Türkiye'yi uluslararası hukuk anlamında sıkıntıya sokacak bir düzenlemedir ne de iddia edildiği gibi Türkiye'yi kara para cenneti hâline getirecek bir düzenlemedir. Tam tersine, uluslararası...

Sayın Grup Başkan Vekilimiz...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Buradayım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Dolayısıyla, yaptığımız düzenlemenin gerek Bakanlık olarak gerek Hükûmet olarak doğru bir düzenleme olduğuna inanıyoruz. Herhangi bir şekilde, yapmış olduğumuz düzenlemeyi gerçek manada bir daha getirmemek üzere geri çekmek şeklinde bir düşüncemiz yok, kendilerine de ifade ettik. Bugün, bu tasarının -vatandaş bekliyor, iş âlemi bekliyor, yatırımcı bekliyor- bir an önce yasalaşması için burada ortak bir anlayış üretildi. Biz o anlayışa göre hareket ettik. Vatandaşlarımızın yurt dışındaki varlıklarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin hususu ayrı bir müstakil kanun olarak tanzim edeceğiz ve inşallah, gelecek hafta tekrar Parlamentoda bu maddeyi görüşeceğiz.

Bu görüşmeler sırasında da, Komisyon sırasında da getirilen düzenlemenin hem hukuk tekniği açısından hem kanun tekniği açısından hem uluslararası yükümlülükler açısından herhangi bir sakıncası olmadığını defalarca ifade ettim. Asla ve kata bir kara para aklama niyetiyle bu yasa getirilmemektedir ve bunu muhalefet partileri de bilmektedir. (CHP sıralarından gürültüler)

LALE KARABIYIK (Bursa) - Böyle bir şey yok!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Ama, belli ki burada yeni bir anlayışla tekrar kendi aramızda bunu değerlendirmemiz lazım. Fakat, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin bu kadar olumlu bir ortam burada oluşmuşken, şu son dakikalarda bu kadar güzel, olumlu bir atmosfer varken bu kürsüde, kalkıp önce Maliye Bakanı olarak beni, sonra Bakanlığımı, Bakanlık bürokratlarımı ve daha önemlisi, Hükûmetimizi bu gösterdiğimiz doğru ve olumlu tavır konusunda haksız bir şekilde itham etmesini de yadırgıyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ne alakası var ya?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Biz Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti olarak, AK PARTİ olarak bu Parlamentoya ne getiriyorsak öz güven içerisinde getiriyoruz, ne getiriyorsak inanarak getiriyoruz, ne getiriyorsak vatandaşın hayrına olduğuna inandığımız için getiriyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LALE KARABIYIK (Bursa) - Siz öyle sanıyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bir konuda farklı bir şey yapıyorsak onu da yine vatandaşın ihtiyacı olduğu için, vatandaşın hayrına olduğu için yapıyoruz. Herhangi bir şekilde, inandıklarımızdan, yapmak istediklerimizden, sırf siz istediniz diye, iyi niyetli bir hakkın kötüye kullanımına teslim olmak anlamında, asla direnme hakkı olarak ifade ettiğiniz şey açısından da yapmıyoruz. Dolayısıyla, burada gerçekten bu kadar olumlu bir hava varken Hükûmete karşı, Hükûmetin bu şekilde olumlu tavrından muhalefet partisine çok farklı bir konum kazandırmak istiyorsanız, bunun karşılığı yok. Bu düzenleme Parlamentoya tekrar gelecek. Siz istediğiniz için değil, millet istediği için doğru düzenlemeyi buradan AK PARTİ Grubu çıkaracak. Ama, biz her zaman için tartışmaya açığız, her zaman için değerlendirmeye açığız ama bunların hiçbirisi...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Allah Allah! Ya, şimdi bu olacak konuşma mı ya?

LALE KARABIYIK (Bursa) - Hayret ediyoruz size, hayret!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sadece size söylüyorum, diğer parti gruplarının burada yaptığı olumlu açıklamalara hiçbir şey söylemiyorum. Ama, burada Cumhuriyet Halk Partisinin göstermiş olduğu tavrı, Sayın Grup Başkan Vekilimizin göstermiş olduğu tavrı da...

LALE KARABIYIK (Bursa) - Herhâlde aynı şeyi yapmak için bahane arıyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Benim orada bürokratlarım oturuyor, Maliye Bakanlığı bürokratları.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - O bürokratlar senin bürokratların değil Sayın Bakan, Maliye Bakanlığının, devletin bürokratları. "Benim bürokratım" diye bir şey mi var ya?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sizin söylediğiniz o bürokratlar, AK PARTİ hükümetleri olarak yaptığı bütün işlerin arkasında öz güvenle duracaktır. Maliye Bakanı olarak ben, yaptığım her işin arkasında öz güvenle duracağım, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Sözlerimin sonunda, tekrar bu yasanın bu noktaya gelmesiyle ilgili olarak bütün milletvekillerimizin, iktidar partisi milletvekillerimizin, muhalefet partisi milletvekillerimizin her birisinin vermiş olduğu katkılardan dolayı, göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı, emekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, bu yasal düzenleme hayata geçtiğinde memleketimizde yatırım ortamı, üretim ortamı gelişecek, aş, iş üretilecek, yatırım üretilecek, büyüme ve kalkınma üretilecek.

Ben tekrar sözlerimi tamamlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)