Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:113
Tarih:14/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şimdi, öncelikle, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimizin yurt dışından varlıkların getirilmesine ilişkin düzenlemeyi Türkiye için tarihî bir fırsat olarak değerlendirmesini önemli buluyorum, teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Müzakereyi tarihî fırsat...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi de yapılan düzenlemenin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyorlar, kendilerine bu açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum.

İkinci olarak, hayatta en fazla önemsediğim şey iftiradır, Allah herkesi iftiradan saklasın. Maliye Bakanı olduğum günden itibaren herhangi bir şekilde ne makamımı ne görevimi hiçbir şekilde, yasalara aykırı bir şekilde veya sizin söylediğiniz manada kullanmam söz konusu değildir. Söylediğiniz söz tamamen bir iftiradır, gerçekten üzüldüm, gerçekten üzüldüm.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani bu kadar ucuz bir iftiraya malzeme olmanızı da yadırgadım.