Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:113
Tarih:14/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Öncelikle Sayın Bülent Kuşoğlu Vekilimizin eleştirilerine teşekkür ediyorum, önemli konulara temas ettiler.

Birkaç konuya açıklık kazandırmak istiyorum:

Bugün geçici 2'nci maddeyle ilgili bir önerge verildi, işleme konulacak ve o madde geri çekilecek. Ancak, bu meseleyi, bu konuyu ayrı ve müstakil bir düzenleme olarak önümüzdeki hafta tekrar Parlamentoya getireceğiz. Türkiye'deki vatandaşlarımızın yurt dışında olan varlıklarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir düzenlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, bu düzenlemenin çekilmiş olması konusunda, böyle bir bilgi verme ihtiyacı oluştu.

İkinci olarak: Komisyon görüşmeleri sırasında gerek benim yaptığım açıklamalar gerekse Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli'nin yaptığı açıklamalar birbiriyle tezat oluşturmamaktadır, tam tersine, birbirini bütünlemektedir çünkü bu getirilen düzenlemeyle, gerek Türk vatandaşları yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerekse diğer ülke vatandaşları yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye'ye getirebileceklerdir. Dolayısıyla, Nurettin Canikli Bey, anladığım kadarıyla, görüşmeler sırasında Körfez bölgesine ilişkin olarak özel bir vurgu yapmış. O açıdan, Sayın Vekilim, açıklamalarımız arasında herhangi bir tenakuz yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aslında, İzmit Körfezi'ni kastetmişti(!)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Üçüncü olarak, son olarak: "İşsizlikle ilgili olarak Maliye Bakanı bugüne kadar konuşmuş mudur?" diye kendileri soru sordular. Ben de "Evet, bu konuda konuşmalarımız olmuştur." dedim. Dolayısıyla, "Hiçbir şey yapmış mıdır?" dedi. Evet, son bir yılda, bakın, bütün global krizden sonra hâlâ Avrupa, OECD ülkeleri global kriz öncesi istihdam seviyelerini yakalayamamışken, Türkiye'de global kriz sonrası dönemde 7 milyon ilave istihdam üretildi, son bir yılda da 1 milyon ilave istihdam üretildi. Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri istihdamı artırıyor, ekonomiyi büyütüyor, kalkınma yolculuğuna devam ediyor.

Teşekkür ediyorum.