Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:113
Tarih:14/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimizin haklı eleştirisine teşekkür ediyorum.

Yani, kasıtlı olarak yapılmış bir davranış olmadığını bilmenizi isterim. burada arkadaşlarla bir teknik konuyu müzakere ediyoruz. Ama, haklısınız, sayın vekilimiz konuşurken kendisinin konuşmasını takip etmem doğru ama sadece şuna itirazım var: Yani burada, gerçekten, bir art niyet asla yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Peki, o zaman...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hani "kınama" ifadesi, yapılan eleştirinin dozuna uygun düşmez diye düşünüyorum.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Tutanaklardan okuyun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama, gerçekten, ben, sayın vekilimizi dinlememiş olmaktan dolayı da özür diliyorum ama herhangi bir şekilde bir kastımın olmadığının bilinmesini istiyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tamam.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Tutanakları okuyun.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Bakan, tutanağı okuyun o zaman. "Kınama"yı geri çekti, siz de tutanağı okuyun.

BAŞKAN - Sayın Bakan, bence de tutanaklardan okuyabilirsiniz her iki konuşmacının da konuşmalarını.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tabii, memnuniyetle.