Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:113
Tarih:14/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 404 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın birinci bölümünün 9'uncu maddesi üzerindeki önergeyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Genel olarak bir konuşma yapacağım.

Sayın Bakan, dün akşam çok pembe bir tablo çizdiniz, bizim buradaki güzellikleri göremediğimizi ifade ettiniz ve bizi daha iyi anlamaya davet ettiniz ama biz bütün rakamları, verileri çok iyi görebiliyoruz, bunları yorumlayabiliyoruz ve anlamada da bir problemimiz yok; öncelikle bunu ifade etmek istiyorum.

Şimdi, bugün bütün gruplar üzerinde anlaştı ve geçici 2'nci maddeyi daha sonra değerlendirilmek üzere geri çektiler. Peki, çekilmeseydi ne olacaktı, önce ona değinmek istiyorum.

Sayın vekiller, öncelikle, bizim uluslararası sözleşmelere taraf olduğumuzu biliyorsunuz. Yani kara para aklama ve özellikle de terörün finansmanı konusunda taraf olduğumuz sözleşmeler var ve bu sözleşmelere biz eğer bu maddeyi geçirseydik aykırı hareket etmiş olacaktık. Peki, aykırı hareket edince ne olacaktı? Biz şüpheli ülke konumuna düşecektik. Peki, şüpheli ülke konumuna düştüğümüzde... Ne istiyoruz? Aslında ülkeye yatırım çekmek mi istiyoruz? Daha fazla yabancı yatırımcı mı gelsin istiyoruz? Ama ne olacaktı? Bizzat yatırımcılar ülkeden daha fazla kaçacaktı çünkü şüpheli ülke durumunda olduğumuzda risk primimiz yükselmiş olacaktı ve kara para aklayan bir ülke görünümüne bürünmüş olacaktık. Peki, bu ülkedeki yatırımcıların, firmaların durumu ne olacaktı? Firmalar da risk primleri arttığı için uluslararası ortamlarda daha çok sigorta transfer maliyetlerine katlanmak zorunda kalacaklardı yani bedelini ağır ödeyeceklerdi.

Peki, başka bir nokta: Biz yatırımcı çekmeye çalışırken sayın vekiller, mevcut ihracatçımız ve ithalatçımız risk primleri yükseldiği için artık döviz transferinde belki dört günü, belki beş günü aşan sürelere maruz kalacaklardı. Yani, birtakım olumsuz etkileri olacaktı.

Peki, başka bir durum var mı? O da şu: Siz dün akşam pembe bir tablo çizdiniz, bütün vekilleriniz de pembe bir tablo çiziyor ama bu maddeyi geçirdiğimizde, bırakın o pembe tabloyu Türkiye ekonomisi olarak bu dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayacak, ayrıştıramayacağımız bu paraya acze düşmüş bir görünüm vererek yana yakıla muhtaç bir ülke ekonomisi görünümünde olacaktık. Yani, o çizdiğiniz pembe tablonun Sayın Bakan, tam tersi bir duruma düşmüş olacaktık, aciz hâle gelmiş veya görünmüş olacaktık.

Şimdi biz zaten yatırımlar üzerinde durup düşünmek zorundayız. Bakın, sadece yabancı yatırımcı değil, yerli yatırımcımız da bu ülkeden kaçıyor. Son üç yılda 17 milyar dolar yatırım, yerli yatırımcının parası dışarıya kaçtı. Şöyle bir durum da var: Eğer biz bu maddeyi geçirmiş olsaydık kara para aklayan bir ülke görünümünde neden olacaktık? Çünkü, gelen paraların nereden geldiğini, hangi yatırımcılardan geldiğini ve ne yolla geldiğini de anlamış olmayacaktık. Hatırlarsanız, zaten on dört yılda bu ülkeye 37,4 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girişi oldu ve siz, defalarca sorduğumuz hâlde -ki ben dün gece de bu soruyu sormuş ama yanıt alamamıştım- bu paranın nereden geldiğinin ayrıntısını verememiştiniz. Eğer bu maddeyi geçirseydik asla ayrıntısını öğrenemeyecek ve bizzat kara para aklayan ülke durumuna da düşmüş olacaktık. Yani değerli milletvekilleri, biz bu maddeyi geçirdiğimizde kısa vadede bir miktar para gelse bile hem acze düşmüş ülke durumuna düşecek hem de kara para akladığı için risk primi yükselmiş ve bırakın yatırımcıya cazip kılmayı, yatırımcının uzaklaştığı bir ülke görünümüne gelecektik.

İşte, tüm bu çekincelerimizden dolayı bu maddelerin bir daha düşünülmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Bu çekincelere lütfen önem veriniz, dikkate alınız, yoksa finans tarihimize kara bir leke olarak geçecektir. Bu tarihî hatayı yapmayalım. Tekrar değerlendirmenizi öneriyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)