Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:112
Tarih:13/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Tabii, Sayın Arslan vatandaşlarımızın, farklı toplum kesimlerimizin farklı taleplerini dile getirdi. Hükûmetimizin bu konuda, vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlarla ilgili her zaman için çözümleri olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Özellikle diğer sorularda da gündeme geldi, biliyorsunuz, esnafımızdan vergi borcunu, prim borcunu yapılandırmak için 2014 Eylül ayında müracaat edip, ancak çeşitli nedenlerle taksitlerini ödeyemeyip sistemden çıkanlarla ilgili olarak bir hazırlığımız var. Sayın Başbakanımız birçok proje yanında bayramdan önce arife günü bunu da açıkladı. Dolayısıyla, esnafımızdan vergi borcu olanlara, prim borcu olanlara, önceki taksitlendirme düzenlemesinden yararlanmakla beraber çeşitli nedenlerle taksitlerini ödeyemediği için sistemden çıkanlara yeni bir imkân getirme müjdesini verdi. İnşallah, sizlerin de katkılarıyla esnafımızın vergi ve prim borç yapılanmalarını yeniden ihya ediyoruz. Böylelikle bugün özellikle küçük esnafımızın vergi ve prim borçlarından kaynaklı sorunlarını çözüyoruz.

Yine, esnafımızdan kredi borçlarını vadesinde ödeyemeyenlere ilişkin olarak erteleme konusunda da Sayın Başbakanımızın bayram öncesi bir müjdesi oldu. Yine, özellikle BAĞ-KUR'lular bakımından son derece önemli bir düzenleme yapılacağı konusu da bayram öncesi duyuruldu. Biliyorsunuz, biz 2008 yılında işverenler üzerindeki iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere 5 puan sigorta primi teşviki diye bir teşvik getirdik. Böylelikle işverenlerimiz çalıştırdıkları işçiler için yüzde 19 yerine yüzde 14 işveren sigorta primi ödeme imkânına kavuşmuşlardı. Bugün kabaca her yıl yani en son 2016 yılı rakamı itibarıyla söyleyeceğim, 23 veya 24 milyar liralık bir kaynağı bu şekilde özel sektörün elinde bıraktık. En son, Sayın Başbakanımızın açıkladığı yeni düzenlemede de aynen çalışanlar bakımından getirdiğimiz 5 puan indirimini bu defa BAĞ-KUR'lular için getiriyoruz. Dolayısıyla, BAĞ-KUR prim borçlarını süresinde ödeyen vatandaşlarımız, esnafımız da normal ödeyecekleri BAĞ-KUR primlerini 5 puan daha düşük ödeme imkânına kavuşacaklar.

Çiftçilerimizle ilgili, esnafımızla da ilgili çok kapsamlı bir paketi açıkladık. İnşallah bununla ilgili yasal düzenlemelerin bir kısmını bu yasa içerisinde, bir kısmını ise inşallah önümüzdeki günlerde Meclise sunulacak diğer tasarı içerisinde getireceğiz.

Sayın Aydın, "Çek düzenlemesi yapıldıktan sonra acaba ne sonuç elde edilecek?" şeklinde bir soru sordular. Bu düzenlemede, biliyorsunuz temelde çek, düzenleyen bakımından ve lehtarı bakımından güvene dayanır. Dolayısıyla, yapmış olduğumuz yasal düzenlemede özellikle çek lehtarı bakımından güven artırıcı tedbirler alıyoruz. Tasarıyla getirilen karekodlu çek müessesesiyle özellikle çek lehtarları bir çek alırken çeki düzenleyen, keşide eden kişi bakımından daha fazla bilgi sahibi olma imkânına kavuşacak. Böylelikle çeki daha güvenli bir kredi ödeme aracı hâline getiriyoruz. Yine, çekle ilgili olarak yaptığımız düzenlemelerde karşılıksız çıkan çeklere idari para cezası ve yine hürriyeti bağlayıcı cezalar getiriyoruz. Ekonomik suça ekonomik ceza prensibi AK PARTİ olarak bizim benimsediğimiz bir prensiptir. Bu meselelere de geneli itibarıyla böyle bakıyoruz. Fakat, özellikle çek düzenlemesi yapıldıktan sonra piyasada gerçekten vatandaşlarımızın büyük şikâyetleri oldu. Birçok noktada, inanarak, güvenerek aldıkları çeklerin karşılıksız çıkması sonucunda alacaklılar zor duruma düştüler. Ve özellikle hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımının tekrar getirilmesi konusunda piyasada, vatandaşlar arasında büyük bir beklenti var, büyük bir talep var. Bu düzenlemeyle, inşallah, çekin karşılıksız çıkması hâlinde yaptırımları da caydırıcı, önleyici bir noktaya taşımak suretiyle, umuyoruz ki çek, piyasada daha yaygın olarak kullanılan, hacim olarak daha da fazla kullanılan bir noktaya gelecektir.

Sayın Gürer "Vergi dairesine vatandaşın borçları var..." Bunlar konusunda demin ifade ettim yani bu yeniden yapılandırma düzenlemesinin ihya edilmesi sayesinde umuyoruz ki vatandaşlarımızdan vergi dairesine borçlu olan mükelleflerimiz bu anlamda bir rahatlama ve borçlarını taksitle ödeme imkânına kavuşacaklar.

"BAĞ-KUR'luların elde ettikleri gelirlerde bir düşüş meydana geldi." dediniz ama onu...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Mektupları verebilirim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Normalde böyle bir şey yok ama BAĞ-KUR prim borçlularıyla ilgili, BAĞ-KUR'lularla ilgili birtakım geriye dönük borçlar çıkarılmışsa -genel bilgi olarak söyleyeceğim- hani BAĞ-KUR emeklisi olmanın getirdiği bazı koşullar...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Hayır, öyle değil; maaşlarında hem düşme meydana geliyor hem geriye dönük beş yıllık kesinti... Birinin yaşı 87.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Onu bir inceleyeyim. Normalde biz BAĞ-KUR'lular...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Bende mektupları da var.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, yok, şöyle: Normalde biz yani her zaman için, bu senenin başında da BAĞ-KUR emeklileri, işçi emeklileri, memur emeklileri, bütün emeklilerimizin maaşlarını hem ocakta hem de temmuzda artırdık.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Şimdi, Sayın Bakanım, Niğde'de deniliyor ki: "'Yanlış hesaplama yapılmış.' diyerek geriye dönük beş yıl üzerinden dul bayanların..."

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Peki, o zaman ben Niğde üzerinde özel olarak bir araştırtayım, olur mu? Araştırır, arkadaşlar da bir çalışma yapıp bana verirlerse bu bilgiyi sizinle paylaşırım.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Yani, mektupları da verebilirim, mektupları da var.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Bektaşoğlu "Özellikle yol yapımıyla ilgili sıkıntılar var." dedi ama sanki işler yolunda gidiyor gibi, sayın vekilimizden, buradan bilgi alıyorum. 5 kilometrelik bir yol kaldı, onun ihalesi de yapıldı. Biz yolları inşallah daha hızlı, daha çabuk da yapacağız. Söylediğiniz yerdeki mesele de çözülecek.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Ben onu Cemal Bey'e havale ediyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - İnşallah, hep beraber o konuları takip ederiz ama her geçen gün yollarımızın daha kaliteli olması, yollarımızın daha ulaşılabilir olması hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)