Konu:Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:112
Tarih:13/07/2016


Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli arkadaşlar, bu konuya gerçekten önem veriyorum. Türkiye için hayırlı bir düzenleme yapıyoruz. Bu yasal düzenlemenin yapılmasıyla beraber yurt dışındaki vatandaşlarımız varlıklarını Türkiye'ye getirecekler, ekonomiye kazandıracaklar; hassasiyetim oradan.

Sayın Erhan Usta'nın ifade ettiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesine göre suçtur. Burada yapılan düzenleme, bu fıkrada sayılan diğer düzenlemelerle beraber bir bütünlük oluşturuyor. Nasıl diğer kanunlar bakımından da "soruşturma ve kovuşturma yapılamaz" ifadesini kullanmışsak bu bakımdan da geçerli ama "Bütün bu suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma yapılamaz." ifadesinin ucu açık değil. Şunu söylüyoruz: Bu kişiler hakkında bütün bu mevzuatta belirtilen soruşturmaları her hâl ve takdirde yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bu kanunlar kapsamında soruşturma yapmak için ne yapmanız lazım? Bu kişinin bu suçu işlediğine dair delil, emare, bulgu olması lazım. Biz bu yasal düzenlemede "Sadece parayı getirmiş olması, sadece bildirimde bulunmuş olması bu şekilde bir soruşturma yapılmasına imkân vermez." diyoruz.

Arkadaşlar, bundan daha doğal ne var? Bildirimde bulunmak, parayı getirmek tek başına zaten suç oluşturmuyor ki. Sonra, şunu yadırgarım: "Vatandaşımızın parası yurt dışındaysa mutlaka haramdır." Vallahi, böyle bir anlayış, çağ dışı bir anlayış. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu kadar, sermayenin global bir şekilde ülkeler arasında dolaştığı bir ortamda bir vatandaşımızın yurt dışında parasının olmasını baştan böyle sanki bir olumsuzlukmuş gibi anlatmak ekonominin geldiği noktaya da sermayenin geldiği noktaya da gerçekten ters.

Bu açıklamaları özellikle yapıyorum ki hiç kimse şundan endişe etmesin: Burada belirtilen yasal hükümler bakımından hiç kimseye kanunların öngörmediği bir korumayı asla vermiyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)