Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:112
Tarih:13/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Şimşek Mersin ve Tarsus'la ilgili olarak bazı sorular sordular özellikle buğday taban fiyatlarının ne zaman açıklanacağı konusunda; uygun görürlerse şu anda açıkçası bu konuda bilgim yok, Tarım Bakanlığımızla görüştükten sonra sizlere bilgi vermek isterim.

Yine, "Tarımsal kredilerin borç ertelemesine ilişkin olarak bir planınız var mı?" şeklinde bir soru sordular, onu da yine Tarım Bakanımızla görüşeceğim.

"Tarsus Devlet Hastanesi ne zaman bitecek?" diye bir soru sordular, onu da Sağlık Bakanımızla görüştükten sonra sizlere bilgi vereceğim.

Sayın Usta bizim torba yasa içerisinde yer alan geçici 2'nci maddeye ilişkin olarak bir değerlendirmede bulundu, bu yapılan düzenlemeyi bir kara para operasyonu olarak niteledi. Bunu kabul etmemiz asla söz konusu değil. Yapılan düzenleme esasen, yurt dışında vatandaşlarımızın hâlihazırda bulunan varlıklarının Türkiye'ye getirilmesinden ibarettir.

ERHAN USTA (Samsun) - Bunların getirilmesinde bir engel yok ki.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Gelsin de nasıl gelirse gelsin!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Biz biliyoruz ki birçok medeni ülke benzer düzenlemeleri geçmişte, yakın zamanda da yapmıştır; Türkiye de diğer ülkelerin yaptığı uygulamalara benzer bir uygulamayı yapmaktadır. Baktığımız zaman, yakın zamanda İtalya, Yunanistan, İngiltere, İspanya, Endonezya, Rusya, Belçika, Almanya gibi ülkeler bu tür düzenlemeleri yaptılar; yurt dışındaki vatandaşlarına ait varlıkların ülkelerine getirilmesini sağlayacak paketler düzenlediler. Ayrıca, tekrar tekrar vurgulamak gerekirse, diğer vekillerimizin sorularında da işaret edildi, "Bu şekilde, yurt dışındaki varlığını getiren kişilere hiçbir sorgu ve sual yok, mutlak manada bir koruma sağlanıyor." şeklindeki değerlendirmeler de doğruyu yansıtmamaktadır. Tekrar tekrar, üstüne basa basa söylüyorum, açıkça madde okunursa maddede çok net bir şekilde görülecektir ki burada yapılan düzenleme şunu ifade ediyor: Herhangi bir kişi, yurt dışından getirmiş olduğu varlık nedeniyle veya bu varlığı getirmiş olmaktan dolayı yapacağı bildirimden dolayı herhangi bir soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi olmayacak. Bu kişiyle ilgili ulusal mevzuatımızda veya uluslararası mevzuatta öngörülen başka bir nedenden kaynaklanan bir bilgi, bulgu, emare, soruşturma yapılması gereken bir durum varsa hiçbir şekilde bu düzenleme onun önünde bir engel oluşturmamaktadır.

Bakın, biz yasa yapıyoruz, yasada vatandaşlarımıza diyoruz ki: Yurt dışında hâlihazırda olan varlıklarınızı getirin, bankalara bildirin, vergi dairelerine bildirin ve bunları Türkiye'ye getirin. Vatandaş da devletine güveniyor ve bu varlıklarını bankalara getiriyor, Türkiye'ye getiriyor. Sadece ve sadece getirmiş olmaktan dolayı, sadece ve sadece bildirimde bulunmuş olmaktan dolayı doğrudan doğruya bir soruşturma yapılmasın diyoruz. Bu aslında doğal, evrensel hukukun zaten bir gereği. Bir kişinin bir suç işlediğine dair bir bulgunuz, emareniz, bilginiz yoksa, herhangi bir parasal transfer veya bildirimden dolayı, sadece bunu gerekçe göstererek soruşturma açmamanız gerekir. Burada yapılan, aslında kişinin hakkını ve hukukunu korumak.

ERHAN USTA (Samsun) - 282'den niye muaf tutuyorsunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yoksa, tam tersine, suç işleyen, gelir elde eden kişiyi korumak değil.

ERHAN USTA (Samsun) - Sayın Bakan, benim sorum çok net, çok net bir soru soruyorum size.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesine karşı da herhangi bir şekilde bir özel koruma getirilmemektedir. Burada...

ERHAN USTA (Samsun) - Hayır, muaf tutuyorsunuz "Ondan soruşturma yapılamaz." diyorsunuz, 282'den,

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Erhan Usta, tekrar tekrar dönüp kanunu okumanıza rağmen sanki bu metni özellikle anlamamak yönünde bir irade gösteriyorsunuz. Ben size diyorum ki: Sizin okuduğunuz o Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinin üst tarafındaki fıkraya bakarsanız bu kapsamda herhangi bir soruşturma açılmamasının tek bir koşulu var: Sadece bu bildirimin yapılmış olması ve bu kaynağın getirilmiş olması.

ERHAN USTA (Samsun) - Tamam, biz de onu diyoruz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Kanun diyor ki: "Sırf bu nedenle soruşturma açılamaz." Yoksa, herhangi bir şekilde bu kanun...

ERHAN USTA (Samsun) - Sayın Bakan, başka soruşturmalardan bahsetmiyoruz elbette, bu nedenle soruşturma açılamaz diyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...çerçevesinde kişilerle ilgili bir takibat yapılacaksa onun da önüne geçmiyoruz.

ERHAN USTA (Samsun) - Çok net bir soru sordum ve soruya cevap vermiyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ben çok net bir soruya çok net bir cevap veriyorum. Anlamak için biraz daha gayret sarf edin lütfen.

Sayın Arslan "Yatırımcıya güvenceyi nasıl vereceksiniz?" şeklinde bir soru sordu.

Değerli arkadaşlar, bakın, yıllardır bu işleri yapan bir insanım, çok samimi ve içten bir şekilde işin hukuki tarafını anlatmaya çalışıyorum, burada siyaset yapan bir tarzda bir açıklamada bulunmuyorum. Burada biz kanun yapıyoruz, hukuk normu üretiyoruz ve ben hukuk bilgime, tecrübeme dayanarak size söylüyorum ki bu yazılan metinde, sayın vekillerimizin iddia ettiği gibi, her hâl ve koşulda veya koşulsuz bir suç soruşturmasına karşı koruma yok. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bunu ifade etmek suç mu?

ERHAN USTA (Samsun) - Bu kanunu niye böyle yapıyorsunuz o zaman?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu kanunun bu hâli hiçbir şekilde sizin ifade ettiğiniz şekilde bir sonuç doğurmuyor. Tam tersine, kişilere yasal güvence veriyoruz. Nedir yasal güvence? Biz demiyor muyuz hukukun evrensel bir kuralı vardır, bir kişi suçluluğu ispat edilinceye kadar masumdur diye? Bu kişi, kanun çıkmış...

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Hesabınıza geldiği zaman o geçerli!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...yurt dışındaki varlığını Türkiye'ye getirmiş, beyan etmiş. Sırf beyan etmiş olmak, sırf varlığını yurt dışından Türkiye'ye getirmiş olmak, başkaca hiçbir bilgi, bulgu yoksa tek başına bir suç oluşturur mu? Oluşturmaz ama Türkiye'de bu meselenin herhangi bir şekilde vatandaşın hakkını ve hukukunu kaybedeceği şekilde yorumlanmaması için, aslında malumun ilanı olacak şekilde diyoruz ki: Sadece bu nedenle, sadece bu gerekçeyle soruşturma açılamaz. Yoksa, bu kişi bakımından herhangi bir şekilde bir suçtan gelir elde edildiğine dair bir bilgi, bulgu, emare varsa ceza kanunlarımızın, soruşturma kanunlarımızın genel hükümlerine göre bu kişiyle ilgili soruşturma açılması kadar tabii bir durum yok. Bunu ifade etmeye çalışıyorum, bir şeyi saklamıyorum, bir şeyi gizlemiyorum. Burada, Türkiye'deki vatandaşlarımızın yurt dışında varlıkları var, bunu hepimiz biliyoruz, bu kazançlar bir şekilde yurt dışında elde edilmiş. Siz baştan itibaren Türkiye'ye parasını getirmek isteyen her kişiyi baştan suçlu ilan ediyorsunuz, buna hakkınız yok. Bakın, bugün televizyon ekranlarında insanlar bizi dinliyor.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Sayenizde televizyon kapalı Sayın Bakan, dinleyemiyorlar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Biz milletvekilleri olarak, siyasiler olarak Türkiye'ye parasını getirmek isteyen herkesi doğrudan doğruya baştan suçlu ilan ederek haksızlık yapamayız, böyle bir hakkımız yok. Dolayısıyla bu yasa Türk vatandaşlarının yurt dışında kazandıkları helal kazançlarını getirip Türkiye'de yatırıma dönüştürmelerini sağlamaya dönük bir düzenlemedir. Bunun tekrar tekrar söylenmesini gerçekten yadırgadığımı ifade etmek istiyorum.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Getirmesin demiyoruz, helal para gelsin canım. Helalse sorun yok ya, bizim derdimiz haramla.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Haram olduğunu nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz vatandaşın getirdiği paranın haram olduğunu? Baştan hâkim misiniz, hâkim misiniz? Hem savcısınız, hem hâkimsiniz.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Sayın Bakan, Türkiye bir hukuk devleti mi?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayına Arslan "Yatırımcıya nasıl güvence vereceksiniz?" diyor, haklı. Bakın, şöyle: Değerli arkadaşlar, sözler vardır konuşulur, hepimiz konuşuruz, siyaset yaparız ama bir de hayatın gerçeklerine bakalım. Eğer bu ülkede demokrasi olmasa, bu ülkede hukuk güvenliği olmasa, bu ülkede yatırımcı için uygun ortam olmasa... Ya, 1980'den 2002 yılına kadar bu ülkeye yılda ortalama 1 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş. Allah'ını severseniz, 2002'den 2016'ya kadar 165 milyar dolar bu ülkeye yatırım gelmiş. Demokrasi yoksa, hukuk güvenliği yoksa bu kadar yatırım niye geliyor? Yabancı yatırımcılarla konuşuyoruz, arkadaşlar, inanın bu ülkeye birçok kişiden daha fazla güveniyorlar.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Niye yargıyı değiştirdiniz o zaman, yüksek yargıyı niye değiştirdiniz o zaman?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu ülkenin demokrasisine güveniyorlar, hukukuna güveniyorlar, bu ülkenin potansiyeline güveniyorlar, bu ülkenin geleceğine güveniyorlar. Allah'ınızı severseniz vatandaşın önünde bu psikolojik engelleri oluşturmayın. Bu ülke hepimizin ülkesi. Dolayısıyla, herhangi bir şekilde...

ERHAN USTA (Samsun) - Bir Türkler mi güvenmiyor?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şu anda Türkiye, bölgesinde tam manasıyla yatırım açısından bir çekim merkezidir. Bunu uluslararası kuruluşlar da söylüyor, uluslararası yatırımcılar da söylüyor.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Fransa bu yüzden mi büyükelçiliğini kapattı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Siz ne derseniz deyin, siz ne konuşursanız konuşun Türkiye'ye daha fazla sermaye gelmeye devam edecek.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Kara para gelmesin, kara para; haram para gelmesin!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Türkiye büyüyecek, Türkiye kalkınacak; istihdam olacak, aş olacak, iş olacak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Balbay...

BAŞKAN - Bitti.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Peki.

Diğer sorulara sonra devam edeyim.