Konu:Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:111
Tarih:12/07/2016


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Dün saat 15.00'te başladığımız Meclis Genel Kurul çalışmalarımız on birinci saatten on ikinci saate girmiş durumda. Maalesef kanun çalışmalarına saat 23.30 civarlarında başlamış olduk. İç Tüzük'ten kaynaklanan sıkıntıların kanun çalışmalarını ne kadar engellediğini de bugün en güzel örneğini burada görmüş oluyoruz, bunun da özellikle tutanaklara geçmesini diliyorum.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - İç Tüzük'e göre Meclis 1 Temmuzda tatil oluyor.

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanun Tasarısı'nı görüşürken Meclis çalışma ortamının da iyileştirilmesiyle ilgili inşallah birlikte, beraber güzel bir çalışma yapmayı temenni ediyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması için zaman zaman alınan tedbirler dinamik bir yapıda olan ekonomimiz için hayati önem taşımaktadır. Bir yandan ekonomiyi iyileştirirken diğer yandan ekonomi vizyonumuzu geliştiriyor ve büyüme sorunu yaşayan dünyada Türkiye olarak büyüme rakamlarımızla öne çıkıyoruz. Belirli periyotlarda alınacak tedbirler ve desteklerle Türkiye ekonomisi daha da iyi olacak ve bu da üretim, istihdam ve ihracatımıza yansıyacaktır. Türkiye'de yatırım ortamı vardır ama alacağımız tedbirlerle daha da iyi olacaktır. 28 çeyrektir büyüme gösteren Türkiye ekonomisi büyümede Avrupa 1'incisi, dünya 5'incisi konumundayken bu tedbirler ve iyileştirmelerle 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte de daha iyi bir performans sergileyeceğimize ve büyüme rakamı ortaya çıkaracağımıza olan inancımı da belirtmek isterim.

Bir yandan terörle mücadele devam ederken diğer yandan bölgesel sorunlara ve dünyadaki ticaretin küçülmesine rağmen Hükûmetimizin yatırım ve üretim ortamını desteklemek için yapmış olduğu bu kanun tasarısı çalışmasının iş âlemi ve yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığını da görmekten ayrıca mutluluk duyuyorum.

Hükûmetimizin hazırlamış olduğu Onuncu Kalkınma Planı'ndaki 25 öncelikli dönüşüm programı eylem planı çerçevesinde, yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerinin azaltılması, AR-GE'ye yönelik teşviklerin gözden geçirilmesi, finans kurumları arasında farklı uygulamaların ortadan kaldırılması, tasarrufların vergisel düzenlemelerle üretken alanlara yönlendirilmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılması ve uyum maliyetlerinin azaltılması, muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgesinin birleştirilmesi, şirket kuruluş ve şube açılış işlemlerinin maliyetlerinin azaltılması gerektiği hedef olarak belirlenmiştir. Hedef olarak belirlenen bu Onuncu Kalkınma Planı çerçevesi içerisinde, Plan ve Bütçe Komisyonumuz geçtiğimiz haftalarda, bu, yatırım ortamını iyileştirmeyle ilgili kanun tasarısını görüşerek kabul etmiş ve bugün Meclis Genel Kurulunda bunun görüşmelerine başlamış bulunuyoruz.

Bu kanun tasarısının içerisinde yer alan birçok başlıkla ilgili Sayın Bakanımız biraz önce gerekli açıklamaları yaptı, gecenin bu saatinde ben tekrara girmek istemiyorum. Bu kanun çalışması aslında bir torba yasa çalışması değil. Hepsi birbirini ilgilendiren, yatırım ortamının iyileştirilmesini sağlayacak, aslında komisyon çalışmalarımız içerisinde de muhalefet milletvekillerimizin büyük çoğunluğunun desteklediği, maddelerin büyük çoğunluğunun da desteklendiği bir kanun tasarısı çalışmasıdır. Özellikle Çek Kanunu ve iflas ertelemeyle ilgili, kamuoyundan bizlere gelen, muhalefet milletvekillerimizin de birçoğunun katıldığı genel talepler bu kanun tasarısı içerisinde yer alıyor. Bu düzenlemelerle iş hayatından gelen taleplerin birçoğunun karşılanabildiğini, bu dinamik ekonomik süreç içerisinde karşılanamayacak şeylerin de ileriki zamanlarda yeni bir çalışmayla düzenlenebileceğini düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinde bardağın dolu tarafına baktığımızda -hep boş tarafına bakıyoruz- konuşmamın başında söylediğim gibi büyüme rakamlarında Avrupa'da 1'inci sırada yer alan bir ülkeyiz, dünyada 5'inci sıradayız; bunu küçümseyemeyiz. Tabii AR-GE'de, inovasyonda, markalaşmada çok önemli çalışmalar var, Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Sadece tasarım başvurularında Avrupa 2'ncisi, dünyada 4'üncü sırada Türkiye. 2016 yılının ilk beş ayında tasarım başvurusunda 18.359 başvuruyla Avrupa 2'ncisi olmuş durumda. Marka başvurularında Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı sırada.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Kaç tane markan var? Kaç markan var?

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - Sanayi üretim rakamlarında tüm olumsuz rakamlara rağmen artış söz konusu. Patent başvurularında dünyada 15'inci sırada ve artışlarla birlikte -ki bu yılın ilk beş ayında geçen yıla nazaran yüzde 59'luk bir artış söz konusu- önümüzdeki yıllarda çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşüyorum.

Evet, bazı göstergeler vardır ki ekonomiyle ilgili, yatırım ortamıyla ilgili ya da iç hareketle ilgili en önemli göstergedir. Bayram içerisinde İstanbul'a bir günde 1.443 uçağın inip kalktığını söylemek Türkiye'deki ekonomik büyümenin veya iyileşmenin en önemli göstergelerinden bir tanesidir.

Ben diğer detaylara çok fazla girmek istemiyorum. Çek Kanunu ve iflas ertelemeyle ilgili toplumdan gelen taleplerin karşılanabildiği bu yasa tasarısının, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili alınacak tedbirlerin bu başarıların ve bu büyümenin devamını sağlayacağı ve 3'üncü, 4'üncü çeyrekte Türkiye'nin daha iyi büyüme rakamları elde edebileceği inancıyla, kanunun ülkemize, yatırımcılarımıza ve iş âlemimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)