Konu:Sataşma nedeniyle yapılan konuşmalara ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:111
Tarih:12/07/2016


Sataşma nedeniyle yapılan konuşmalara ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Öncelikle, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Yani kesinlikle Türkiye olarak özellikle suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin uluslararası yükümlülüklerimize sonuna kadar bağlıyız. Bu düzenleme, bizim kanaatimize göre, uluslararası yükümlülüklerimize halel getirecek, herhangi bir şekilde uluslararası anlaşmaları askıya alan, onların hükümlerini işlemez hâle getiren bir düzenleme asla değil.

Baştan beri söylüyorum -demin Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşan Erhan Usta Bey kendisi aslında tekrar metni okudu, tekrar okumaya davet ediyorum- yazılan metin açık. "Sırf" diye başlayan ifade yani "Sırf bu nedenle bu soruşturmalar yapılamaz." şeklindedir. Arkadaşlar, söylediğimiz şu: Bir kişi yurt dışındaki bir varlığını bu kanuna dayanarak Türkiye'ye getirdi, bankaya bildirdi ve Türkiye'ye de fiilen parasını getirdi, bu yasal düzenleme diyor ki: "Sadece bu bildirimde bulunmuş olması, sadece bu parayı getirmiş olması tek başına hiçbir başkaca bir koşul aranmaksızın bir soruşturma nedeni olamaz." Tekrar söylüyorum, bu kişi hakkında herhangi bir şekilde buradaki yazılan yasal düzenlemeler dâhil olmak üzere soruşturma açılmasını gerektiren bir durum varsa her hâl ve takdirde bu soruşturmalar açılacak. Dolasıyla, aradaki yaklaşım farkımız: Ben bunun çok sınırlı, kısıtlı, sınırları belirli bir konu olduğunu söylüyorum; iyi niyetle bu kanuna dayanarak bildirimde bulunan bir kişiyi siz baştan suçlu ilan ediyorsunuz, baştan suç işlemiş ilan ediyorsunuz. Bu yasa diyor ki: "Kişi sırf parasını getirdi diye suçlu ilan edilemez, sırf parası Türkiye'ye geldi diye hakkında otomatikman soruşturma açılamaz." Ama, buna rağmen, bu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu, Türkiye'deki bütün ulusal mevzuatın, Sayın Bakanımızın işaret ettiği bütün bu uluslararası mevzuatın gerekleri çerçevesinde ne soruşturma açılması gerekiyorsa sonuna kadar bu maddeye rağmen açılacaktır, burada kimsenin bir tereddüdü olmasın.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)