Konu:Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın Mhp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:111
Tarih:12/07/2016


Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın MHP Grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Şimdi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sürekli bizi bir tanımlama içerisinde iktidar partisi. Habire bu şeyde: "Siz kimin yanındasınız?" Bunu netleştirelim, biz her zaman mazlumun ve ezilenin yanındayız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Çok güzel (!)

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bizim için mazlumun ve ezilenin etnik kimliği, mezhepsel kimliği hiç önemli değildir. Mazlum ve ezilmiş olması, bizim için onun yanında yer alma konusunda yeter bir sebeptir.

Şimdi, bir Esad tartışması yürüyor: Esad, Esad, Esad, antidemokratik. Ya, Orta Doğu'da bir demokratik lider var mı? Elimizi vicdanımıza koyalım: Suudi Arabistan Kralı demokratik mi, Katar Emiri demokratik mi? Böyle bir kavram koyacaksanız buna bir mezhepsel kimlikle bakmak yakışmıyor, bu, bizim ülkemizi zor durumda bırakıyor. Bakın, İran da mezhepsel bir kimlikle yaklaşıyor; biz, İran'a da karşıyız. Biz, mesela politik olarak Filistin halkının yanındayız çünkü Filistin halkı mazlum olduğu için, Filistinli olduğu için değil. Eğer İsrail halkı mazlum olsaydı hiç çekinmeden İsrail halkının yanında dururduk. Bizim uzun yıllardan gelen çizgimiz bu ama kırılma göstermiyoruz. Mesela şöyle yapmıyoruz: Önce "kardeşim Esad" deyip, vıcık vıcık bir ilişkiye girip ondan sonra "katil Esed" demiyoruz. Bütün ilişkilerimizi iyi kurmayı tavsiye ederiz. Suriye'yle de ilişkilerimiz iyi olsun, İsrail'le de olsun ama haksızlık...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Katil Esed'le kucak kucağasınız.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Kimseyle kucak kucağa değiliz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Katil Esed'le kucak kucağasınız.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bak laf atıyor Sayın Başkan, hak ediyor o zaman. Şimdi, istediğini söylesin cevap verme, tutarsız adam.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın, şimdi bu başka bir sataşma ve bir grup...

BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Hiçbir zaman kucak kucağa olmadık ama yarın siz Rusya'dan özür dileme zilletinde olduğu gibi Esad'dan özür dileyebilirsiniz. Ama sizin temel özelliğiniz şu: Hepimizi balık hafızalı sandığınız için biz sizin adınıza utanıyoruz çünkü bu ülkenin Hükûmeti sizsiniz. Sadece sizi suçlamıyorlar, bütün ülkeyi suçluyorlar. Şu Rusya'da düştüğünüz hâle bakın. Yazık değil mi, günah değil mi, 80 milyon insanı böyle utandırabilir misiniz? (CHP sıralarından alkışlar) Önce uçağını düşürüyorsunuz, sonra gidip resmen uluslararası ilişkiler anlamında diz çökme, bu ülkeye yakışıyor mu? Artık sizden utanmaktan bıktık. Umarım ki bir gün iktidarı bırakırsınız.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)