Konu:AK Parti Grubu adına Srebrenitsa soykırımının 21'inci yıl dönümü ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:111
Tarih:12/07/2016


AK Parti Grubu adına Srebrenitsa soykırımının 21'inci yıl dönümü ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, bir kez daha hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Gerçekten, bir süredir devam eden tartışmayı gördükten sonra, Bosna ve özelinde Srebrenitsa'da yaşanan insanlık dramıyla ilgili olarak bütün parti gruplarının aynı hassasiyet üzerinde buluşmuş olmalarından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ben bölgenin bir evladı olarak bu tabloyu Mecliste gördüğüm için çok mutluyum. Emin olun ki bugün televizyonları başında bizleri izleyen, Balkanlarda yaşayan bütün soydaşlarımız, akraba topluluklarımız bu noktada aynı sevinci, mutluluğu duyacaklardır.

Tabii, bu ifadelerimin neticesinde söyleyeceğim şu: Bugün burada üç gündem dışı konuşma olacak. Gönül isterdi ki her siyasi parti grubundan bir arkadaşımız, tekrar edilecek olsa bile, aynı konu üzerinde konuşsaydı ve dolayısıyla eylemli İç Tüzük değişikliğine bu konu en azından bir malzeme yapılmazdı. Bu konuyu da özellikle ifade etmek istedim.

Değerli arkadaşlarım, 2 Nisan 1992 tarihinde, Sovyet Bloku'nun çöküşüyle beraber Yugoslavya'da etnik gruplar bir bir bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlar ve 2 Nisan 1992 tarihinde de Yugoslavya'da Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etmiştir ve Bosna-Hersek'in bu bağımsızlığı Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmıştır. Ancak, devam eden süreç maalesef, Hırvatların da dâhil olduğu, sonraki aşamada Boşnaklar ile Sırplar arasında çetin bir hâl alan savaşa dönüşmüş, 250 bin Boşnak kardeşimiz bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın tam orta yerinde -göbeğinde diyebileceğimiz- yaşanmış en büyük trajedidir ve bu maalesef, bütün uluslararası paktların gözleri önünde ve bile bile, geldiği görülen katliam habercisi olayların yaşandığı bir süreçte husule gelmiştir ki esas insanlık adına utanç verici olan konu da budur değerli kardeşlerim.

Srebrenitsa da -birçok arkadaşım bahsetti- Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge olarak ilan ediliyor bu süreçte ve bütün Srebrenitsa halkı silahsızlandırılıyor. Ancak 6 Temmuz 1995 tarihinde Sırp paramiliter gruplar Srebrenitsa'yı kuşatma altına alıyorlar. Silahsızlandırılan Boşnak halkı bu arada askerlerin bulunduğu Srebrenitsa Potoçari bölgesinde bir pil fabrikasına, akü fabrikasına çoluk çocuk, genç, yaşlı hepsi birlikte sığınıyorlar. Sonra, birdenbire, ne oluyorsa Birleşmiş Milletlerin askerleri buradan, bölgeden çekilme kararı alıyor ve silahsız Boşnaklar âdeta katliama burada Birleşmiş Milletler eliyle kurban ediliyor ve 8.372 genç, yaşlı, çocuk, erkek Boşnak maalesef bir soykırıma tabi tutuluyor. Nitekim, Uluslararası Ceza Mahkemesi burada yaşanan olayın bir soykırım olduğunu tescillemiştir ve bunun failleri konusunda da geçtiğimiz dönemde Radovan Karadziç'le ilgili olarak kırk yıllık bir hapis cezası vermiştir.

Bugün, o dönemde bu hadise yaşanırken Birleşmiş Milletler veyahut da rivayet odur ki birileri tarafından Sırplara yapmış oldukları katliamlardan bir şekilde haberdar olunduğu ve bunun daha sonra kendilerinin gündemine taşınacağıyla ilgili bir sufle yapılınca da o toplu mezarlar tekrar tekrar açılarak -çok özür diliyorum- cesetler parça parça edilerek farklı yerlere gömülme cihetine götürülmüştür. İnsafsızca ve hunharca yaşanan bir katliamdır değerli kardeşlerim.

Evet, biz AK PARTİ olarak bölgenin, özellikle Balkanların, geçmiş kültürel, tarihî ve dinî bağlarımızın olduğu bu bölgenin her türlü çatışmadan; siyasi, etnik, dinî her türlü çatışmadan uzak olmasını arzu ediyoruz, bütün politikalarımızı bu çerçevede gerçekleştiriyoruz, bu perspektifi güdüyoruz ve biz diyoruz ki eğer Balkanlarda barışı temin edemezseniz küresel barışı temin edemezsiniz. Zira, her iki dünya savaşı Balkan ülkelerinin topraklarından neşet etmiştir.

Son bir söz: Dün, Sayın Dışişleri Bakanımız oradaydı. Hükûmetlerimiz döneminde gerçekten de Boşnak halkımıza ve diğer etnisitelere çok önemli desteklerimiz oldu. Bölgenin barış adası olması için sürekli icraatlarımız oluyor, girişimlerimiz oluyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Nihayet, merhum Sayın Aliya İzzetbegoviç ölüm döşeğindeyken, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini ziyaret ettiği sırada, Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ziyaret ettiği sırada, Türk halkına, Türk halkının da bilmesi gerekecek bir emaneti özellikle orada kendisine tevdi ediyor ve aynen şunu söylüyor Bilge Kral: "Sen Osmanlı torunusun. Ben Bosna'yı sana emanet ediyorum." diyor. O emanet emin ellerdedir değerli arkadaşlarım.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)