Konu:Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:108
Tarih:28/06/2016


Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hayırlı, mübarek bir zaman diliminde, aynı zamanda hassasiyetlerin çok arttığı, çok elim bir olayı yaşadığımız ve hassasiyetlerin hakikaten yoğunlaştığı bir zaman dilimindeyiz. Bunu dikkate almak lazım. Söz ve davranışlarda hassasiyet gerektiğini de burada ifade etmek istiyorum. Vekiller yorgun. Hep birlikte memleketin terör meselesinin, belasının defedilmesi için uğraşmamız, gayret göstermemiz lazım. Bu konuda, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Hükûmete de sonuna kadar arkasında olduğumuzu, her türlü desteği sağlayacağımızı beyan ettik. Fakat, tabii ki burada takılmanın, laf atmanın, görüş bildirmenin şekli, zamanı, onun da bir hassasiyeti olduğu dönem oluyor. Dolayısıyla, burada buna çok dikkat etmemiz lazım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, şimdi görüşmekte olduğumuz tasarıda değişiklik yapılmasına ilişkin, bu tasarının 11'inci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin grup önergesi üzerine söz aldım. Bu vesileyle, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Gerekçemizde iş yükünün azaltılmasını öngörüyoruz. Bu olsa bile mevcut ve yeni gelecek işlerin... İdari Dava Daireleri Kurulunun görev süresinin, tasarıda belirlenenden bir sene daha ileriye atılmasını, bir kolaylık sağlama açısından, düşünüyoruz ama kabul edilir, edilmez; bizim Hükûmete önerimiz, iktidar grubuna tavsiyemiz budur.

Tasarının 11'inci maddesi, gerekçesinde belirtildiği gibi, mevcut dosyaların makul sürelerde karara bağlanabilmesi amacıyla üç yıl süreyle İdari Dava Daireleri Kurulunun sürekli görev yapan bir kurul hâline getirilmesi ve bu kapsamda kurulda görevli üyelerin dairelerinde heyete katılmaması sağlanmış idi. Daha sonra, bu süre iki yıl uzatılmış olmasına rağmen kurulun iş yükünün yeteri kadar azalmaması nedeniyle İdari Dava Daireleri Kurulunun sürekli görev yapmasına ilişkin sürenin iki yıl daha uzatıldığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, Danıştay üye sayısının azaltılmasına bağlı olarak İdari Dava Daireleri Kurulunun üye sayısı ile toplantı ve görüşme yeter sayıları da azaltılmaktadır. Burada bir çelişki yok mudur diye düşünüyoruz. Hem gerekçede iş yüküne yetişemediği sebebiyle kurulun görev süresinin uzatımına gidiyorsunuz hem de üye sayısını neredeyse 1/3 oranında azaltıyorsunuz. Yani mevcut 20 üye iş yükünün altından kalkamıyor, görev süresini iki yıl daha uzatıyorsunuz, bir de kalkıp üye sayısını 14'e indiriyorsunuz. Bu, hangi akla, mantığa sığar, izahı mümkün değil. Mutlaka Hükûmetin bir izahı vardır. Peki, nasıl izah edeceksiniz, onu merak ediyoruz. Gerçekten tasarının geneli ve 11'inci maddesi Anayasa'ya aykırılığın yanı sıra, subjektif değerlendirmeye açık hükümler içermekte, gerekçeleri ise inandırıcı ve hukuki bulunmamaktadır. Ancak, sizin istediğiniz sürenin yetmeyeceğini biz düşünüyoruz, bu nedenle süresinin uzatılmasında fayda olacağı kanaatindeyiz.

Şimdi, esasen bu tasarının AKP'nin yüksek yargıyı tasfiye ve yeniden şekillendirme girişimi olduğunu düşünüyoruz. Pek çok husus bile bile Anayasa'ya aykırı olarak düzenlenmiştir. AKP, 2010 referandumunda adalet sistemimizdeki eksiklikleri gidermek değil, HSYK ve Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargının yapısında yaptığı değişikliklerle sisteme tuzaklar yerleştirmiş, okyanus ötesiyle kol kola yandaş yargı yaratmaya çalışmıştır. Okyanus ötesinden nereye geçmiştir? Bir paralel yaratmıştır. Ancak bugün bin pişman olmuştur. AKP 12 Eylül 2010 referandumuna "evet" oyu verenleri kandırmış, kendisi de bugün gerçekten pişman olmuştur. Bu kanun tasarısı 12 Eylül 2010 referandum sonuçlarının bugün Meclis çoğunluğu eliyle değiştirilmesinden başka bir şey değildir.

Sayın Başkan, biz önergemize destek istiyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)