Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:108
Tarih:28/06/2016


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YASİN AKTAY (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, tabii, ben bir eleştiri yaptım, gayet esprili de bir eleştiri yaptım.

LEVENT GÖK (Ankara) - Siz yapınca espri oluyor, öyle mi?

YASİN AKTAY (Devamla) - Burada karşılaştığım bu söz karşısında hakikaten hicap duyuyorum. Yani, Millet Meclisi, bu yüce Meclisin içerisinde bu tür sözlerin...

LEVENT GÖK (Ankara) - Sen "Öcalan dünyanın geleceğini iyi okuyor dedin mi, demedin mi? Söyle bakayım, dedin mi, demedin mi?

YASİN AKTAY (Devamla) - ...bu tür seviyenin bu kadar alçalmış olması karşısında hicap duyuyorum. Sizi daha fazla düşürmemek için size cevap vermeyeceğim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Vereceksin, buna cevap vereceksin.

YASİN AKTAY (Devamla) - Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar: Zaman...

LEVENT GÖK (Ankara) - Öcalan dünyanın geleceğini iyi görüyor mu görmüyor mu? Yok öyle yaş dava. Oradan çıkıp CHP'yi suçlamak yok.

YASİN AKTAY (Devamla) - Laf zamanında söylenir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sen bir cevap ver bakalım. Sen buna cevap ver bakalım.

YASİN AKTAY (Devamla) - Bir sus! Bir sus! Bir sus! Bir sus, konuşayım!

LEVENT GÖK (Ankara) - Ne konuşacaksın? Buna cevap ver sen.

TAHİR ÖZTÜRK (Elâzığ) - Dinle, dinle! Terbiyeli ol ya! Terbiyeli ol! Dinle, dinle, dinle!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Başkanım, yeniden başlatın.

BAŞKAN - Sayın Aktay, siz Genel Kurula hitap edin.

YASİN AKTAY (Devamla) - Yani bir konuşturmuyor, baştan alalım.

BAŞKAN - Siz Genel Kurula hitap edin Sayın Aktay.

LEVENT GÖK (Ankara) - Kalkmış CHP'yi suçluyor! On dört yıldır siz yönetiyorsunuz Türkiye'yi, biz mi yönetiyoruz?

YASİN AKTAY (Devamla) - Arkadaşlar, laf zamanında söylenir, adamına söylenir. Biz o sözün söylendiği...

LEVENT GÖK (Ankara) - On dört yıldır teröre boğdunuz Türkiye'yi.

YASİN AKTAY (Devamla) - Cımbızla çekilmiş bir laf...

LEVENT GÖK (Ankara) - Neresi cımbızla çekilmiş, neresi?

YASİN AKTAY (Devamla) - Bir sus, anlatayım! Bir sus, anlatayım!

LEVENT GÖK (Ankara) - Anlatamazsın sen bunu, anlatamazsın!

YASİN AKTAY (Devamla) - Sen anlamazsın zaten biliyorum. Sen anlamazsın.

Arkadaşlar...

LEVENT GÖK (Ankara) - Sen meramını anlatamıyorsun zaten! Öcalan dünyanın geleceğini iyi görüyor, öyle mi? Öyle mi?

BAŞKAN - Sayın Gök, hiç yakışmıyor Sayın Gök, lütfen, bir grup başkan vekili olarak...

LEVENT GÖK (Ankara) - Ona yakışıyor mu? Bir teröristi övmek ona yakışıyor mu?

BAŞKAN - Bakın, siz konuşurken hiç müdahale etmedi, o ağır laflarınıza dahi müdahale etmedi o, lütfen...

LEVENT GÖK (Ankara) - Hangisi ağır laf? Hangisi ağır lafmış? Sayın Başkan, tarafsız olun, tarafsız olun, tarafsız kalın!

BAŞKAN - En son kullandığınız.

Buyurun Sayın Aktay.

YASİN AKTAY (Devamla) - Süre bitti arkadaşlar, ne yapayım?

BAŞKAN - Buyurun, konuşun.

YASİN AKTAY (Devamla) - Arkadaşlar, şimdi, garabeti görüyorsunuz; biri gelip ne söylüyor, öbürü ne söylüyor.

LEVENT GÖK (Ankara) - CHP'ye haksız yere sataşacak, ondan sonra cevabını alınca da susacak orada. Yok öyle yaş dava! Anlat bakayım, 2013'te ne söyledin sen?

YASİN AKTAY (Devamla) - Biz zamanında bir laf söyledik, evet. Öcalan 2013 yılının Mart ayında PKK'ya kalktı dedi ki: "Silahları bırakın. Artık devir silah devri değildir. Bundan sonra..."

LEVENT GÖK (Ankara) - Ha, söyle, söyle! Söyle şunları, rahatla, söyle!

YASİN AKTAY (Devamla) - Ya, sus Allah aşkına ya!

LEVENT GÖK (Ankara) - Söyle! Söyle! Söyle bakalım! O zaman öyle, bu zaman böyle değil mi?

BAŞKAN - Sayın Aktay, siz Genel Kurula konuşun.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yok öyle yaş dava!

BAŞKAN - Sayın Gök... Sayın Gök...

YASİN AKTAY (Devamla) - Eğer bu sözü söylediği zaman... Dünya dönüyor dediğimiz zaman dünya değişiyor demek istiyoruz. Dünya değişiyor.

LEVENT GÖK (Ankara) - Dedin değil mi? Söyledin değil mi Yasin Aktay, bunu söyledin.

BAŞKAN - Sayın Gök, hiç yakışmıyor size, Sayın Gök, lütfen...

LEVENT GÖK (Ankara) - Bunu söyledin. Bunu söyledin sen.

YASİN AKTAY (Devamla) - La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Sen adam mısın ya! Hayret bir şey ya!

LEVENT GÖK (Ankara) - Bunu söyledin, sen bunu söyledin.

BAŞKAN - Sayın Gök, lütfen... Sayın Gök, lütfen...

LEVENT GÖK (Ankara) - Sen bir teröristi övdün! Söyledin bunu.

BAŞKAN - Sayın Gök, hiç yakışmıyor bir grup başkan vekili olarak.

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Yuh sana! Grup başkan vekili mi, provokatör mü ya!

YASİN AKTAY (Devamla) - Arkadaşlar, şimdi...

BAŞKAN - Sayın Aktay, siz Genel Kurula hitap edin.

Sayın milletvekilleri, lütfen, hiç kimse konuşmasın, lütfen...

Buyurun Sayın Aktay.

YASİN AKTAY (Devamla) - Şimdi, bir söz söyleyeceğim işine gelmeyecek, onun için konuşturmuyor, belli, evet.

LEVENT GÖK (Ankara) - İtiraflara devam edin bakalım.

YASİN AKTAY (Devamla) - Eğer Öcalan "PKK'ya silahları bırakın, artık devir silah devri değildir. Türkiye'ye de bağlılığınızı bildirin." diyorsa doğru söylüyor deriz. Bozuk bir saat bile günde 2 defa doğru söyler değil mi?

LEVENT GÖK (Ankara) - Öyle mi?

YASİN AKTAY (Devamla) - Öcalan da bir ara bir doğru söyledi, biz de "Doğru söylüyor." dedik, doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Söyle bakalım, hah işte, biz de bunu söylüyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

YASİN AKTAY (Devamla) - Sen bile bazen doğru söylüyorsun!

LEVENT GÖK (Ankara) - Biz de bunu söyledik.

YASİN AKTAY (Devamla) - Sen bile bazen doğru söylüyorsun! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LEVENT GÖK (Ankara) - Biz de bunu söyledik, niye karşı çıkıyorsun? Biz de buna karşı söyledik.

YASİN AKTAY (Devamla) - Arkadaşlar, siz bozuk saat kadar bile olamıyorsunuz.

LEVENT GÖK (Ankara) - İtiraf etmedi mi arkadaşlar?

YASİN AKTAY (Devamla) - Tam doğru söyleyeceğiniz anda kaçıyorsunuz.