Konu:Adana Milletvekili Talip Küçükcan'ın Hdp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:108
Tarih:28/06/2016


Adana Milletvekili Talip Küçükcan'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, bu ortamda, dış politikayı hakikaten AKP Grubu sözcüleri açısından savunmak son derece önemli bir iş ve güç isteyen bir iş, yani bütün yanlışları bu kadar anlatabilmek hakikaten zor olsa gerek.

Şimdi, değerli arkadaşlar, CHP'yi suçlayanlara şunu söylemek istiyorum: Utanılmasa bunu da tek parti dönemine yoracaksınız, bunu da "İsmet Paşa yaptı." diyeceksiniz. Hakikaten söylüyorum, bunu da İsmet Paşa'ya yorabilirsiniz.

Bakın, değerli arkadaşlar, 2002'de AKP iktidara geldiği zaman İran'la dosttuk, Irak'la dosttuk, Suriye'yle dosttuk, Libya'yla dosttuk, Mısır'la dosttuk, Rusya'yla dosttuk.

Şimdi, AKP iktidara geldi, diyor ki: "Biz Irak savaşında yer almadık." O Irak savaşında yer almadıysa Türkiye, bu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sayesindedir. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakın, o Irak savaşında tezkereyi geçirmek için uğraştınız; 1,5 milyon Iraklı öldürüldü, yüz binlerce kadına tecavüz edildi. Kimin zamanında? AKP'nin zamanında. Yine, Suriye'yle dosttuk; Suriye'de 400 bin kişi ölmüş, 7 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmiş, 5 milyon Suriyeli mülteci olmuş, "Bizim günahımız yok." diyorsunuz. Suriye'de bugün kan akıyorsa, mezhebinden, etnik kimliğinden dolayı insanlar katlediliyorsa, sizin sayenizdedir. O terör örgütlerini hâlâ siz destekliyorsunuz.

El Nusra'ya "terör örgütü" demeyen sizsiniz. O El Nusra ki belli mezhepleri hedef gösterip çocukların ciğerini yiyen eli kanlı bir terör örgütüdür. Ona bile hâlâ "terör örgütü" diyemediniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de akan kanın da sorumlusu sizsiniz. Suruç'ta katledilen 33 insanın, Ankara'nın göbeğinde IŞİD militanları tarafından katledilen 101 masum insanın sorumlusu da sizsiniz.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Yazıklar olsun!

VELİ AĞBABA (Devamla) - İsrail'le ilgili söyleyeceğim bir iki şey daha var. "Eli kanlı" diyen sizsiniz, bugün dost olan sizsiniz, İsrail'e küfreden sizsiniz, bugün önünde eğilen sizsiniz. (CHP sıralarından alkışlar)