Konu:Millî Eğitim Bakanlığının, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının atanmasıyla ilgili herhangi bir çalışması söz konusu olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:106
Tarih:23/06/2016


Millî Eğitim Bakanlığının, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının atanmasıyla ilgili herhangi bir çalışması söz konusu olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİROL ERTEM (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Millî Eğitim Bakanına sormak istiyorum: Bakanlığınızın Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan 2015 verilerine göre, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinden mezun olan, atanamayan öğretmenlerin sayısı 102.409'dur. Bu fakültelerden mezun olan otomotiv öğretmenliği bölümünden atanamayan öğretmen sayısı 1.147'dir. Bakanlığınızın kaynaklarına göre, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinden mezun olup atanamayan öğretmenlerimizin 2016 yılı sayısı tam olarak kaçtır? Bunlara her yıl kaç yeni öğretmen adayı eklenmektedir? Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının atanmasıyla ilgili herhangi bir çalışmanız olacak mıdır? Özellikle, atanamayan otomotiv öğretmenlerinin atanmasıyla ilgili bir çalışmanız söz konusu mudur?

Teşekkür ediyorum.