Konu:İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:106
Tarih:23/06/2016


İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şimdi, az önce arkadaşımız burada İstanbul'un su sıkıntısı olduğundan bahsetti ve su sıkıntısı o dönemde Sayın Nurettin Sözen'in yapmış olduğu barajlar vasıtasıyla çözüldü. Şu anda sizin yapmak istediğiniz...[CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından alkışlar (!)] Dünyadan haberi olmayan siz, bunlardan haberdar olmayabilirsiniz. Biyolojik arıtmayla İstanbul'u tanıştıran Sayın Nurettin Sözen'dir ve namuslu, dürüst bir devlet adamıdır.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Allah'tan bütün İstanbul'un gerçeklerden haberi var.

ALİ ŞEKER (Devamla) - Hırsızları alıp mahkemelerin önüne koymuştur. Sizin gibi 4 tane bakanı alıp aklamamıştır. (CHP sıralarından alkışlar)

Geçenlerde, daha bir ay önce biyolojik arıtma tesisi bozuldu diye Zeytinburnu açıklarında balıklar öldü.

HALİL ELDEMİR (Bilecik) - İstanbul'da İSKİ diye bir kurum var, biliyor musun?

ALİ ŞEKER (Devamla) - Siz İstanbul'un tek tek yeşil alanlarını katlederken, "İstanbul'a üçüncü köprü yapıyoruz." diye, "Üçüncü köprü bağlantı yollarını yapıyoruz." diye kuzey ormanlarını katlederken biz doğayı ve çevreyi koruyorduk.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Cevap alalım mı, cevap?

ALİ ŞEKER (Devamla) - Biz orada İstanbul'un gelişme alanlarını korurken siz Sultanahmet'in arkasına OnaltıDokuz'u inşa ediyordunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Sizin il başkanlığı binanızın karşılığında Fatih'in bize emanetini katlediyordunuz. Fatih'in surlarının yanına İstanbul'a çepeçevre yapmış olduğunuz gökdelenlerle yeni surlar ördünüz. Artık İstanbul esmiyor, İstanbul'da insanlar şu anda uyuyamıyor. İstanbul'da yapılan Sazlıbosna Barajı sizin Kanal İstanbul Projenizle katledilecek. İstanbul'un yirmi sekiz günlük suyunu karşılayan o Sazlıbosna Barajı Nurettin Sözen tarafından yapılmıştır ve hizmete açılmıştır. (CHP sıralarından alkışlar) Siz onu, Marmara'yı da katledecek Kanal İstanbul Projesi'yle, bilime karşı bir şekilde Marmara'yı çürük yumurta kokusuna boğacak olan Kanal İstanbul'la katletmeye çalışıyorsunuz. Siz önce bunların hesabını verin.

Teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)