Konu:Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:105
Tarih:22/06/2016


Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Sayın Başkan, zatıalinizi ve yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

AK PARTİ, 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara geldi; yirmi yedi gün sonra olağanüstü hâli kaldırdı, 30 Kasım 2002 tarihinde; 4 Ekim 2010 tarihinde de EMASYA Protokolü'nü ortadan kaldırdı. Bugün itibarıyla on dört yıllık iktidarımızda, demokrasinin altyapısını geliştiren yüzlerce yasa çıkarttı bu Meclis ve AK PARTİ, Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla, bizim iktidar dönemlerimizde Türkiye'nin her zaman demokrasi istikametinde geliştiği, ilerlediği açıktır.

Değerli arkadaşlar, bütün dünyada demokrasi literatürünü takip edenler bilirler ki demokrasi literatürünün -maalesef, Türkiye'de bu literatürü takip eden çok az kişi var- bugün en değerli kavramı güvenlik üreten demokrasidir. Bütün demokratik ülkeler buna dikkat ediyorlar çünkü bir demokrasi kendi varlık alanını koruyamadığı sürece demokrasi orada kendini var edemez; bu, çok açık bir gerçektir. O yüzden, Batılı demokratik ülkeler güvenlik ve özgürlük dengesine çok dikkat ediyorlar.

Ben ayrıntılı anlatacaktım, örnekler verecektim ama Murat Bakan arkadaşım, Değerli İzmir Milletvekilimiz o konuda hem de canlı gözlemlerini naklettiği için çok fazla girmeyeceğim. Paris'teki, Belçika'daki, 2014'te İngiltere'deki olaylar, bütün bunlar demokratik ülkelerin gerekli görmesi hâlinde, kamu güvenliğini tehdit altında görmesi hâlinde askerlerini, ordularını nasıl göreve davet ettiğini hepimize gösterdi.

Ben başka örnekler de verebilirim. Mesela, Amerika'da Ferguson olaylarında ulusal muhafızlar göreve çağrıldı. Yani bir polis 18 yaşındaki bir genci öldürmüş, olay da bu. Buna karşı bir tepki var toplumda, ulusal muhafızlar göreve çağrıldı ve olağanüstü hâl ilan edildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ondan daha önce 2011 yılına gittiğimiz zaman Wall Street'i işgal eylemi vardı. Bu zenginlere karşı yapılmış bir eylemdi, aslında öyle etnik, siyasi bir şeyi de yoktu çok fazla ama Amerikan güvenlik güçleri o eylemi dahi bir terör eylemi olarak nitelendirdiler, öyle ele aldılar.

Ben buraya araştırarak geldim, beş dakikalık bir sürem var ama. Batılı ülkeler, demokratik ülkeler, demokrasileri tekâmül etmiş ülkeler geçmişte bu konularda nasıl davranmışlar, buna baktım biraz. Bakın, 1972'de, Münih Olimpiyatları'nda yaşanan olaylardan hemen sonra Almanya olağanüstü tedbirler çıkarmış Meclisinden. Bugün üzerinde konuştuğumuz tasarıya Almanya'nın o gün çıkardığı o tedbirlerden birkaçını koymuş olsak kıyamet kopar. İsterseniz okurum ama zamanım yok.

ZİYA PİR (Diyarbakır) - Okuyun, okuyun.

HÜSEYİN KOCABIYIK (Devamla) - 1973 yılında Fransa'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği teröristlerce basılıyor. Oturuyor Fransa hemen terörle mücadele tedbirleri geliştiriyor.

Okurum, burada var dosyası. Ben sizin gibi öyle havadan gelmiyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Biz de biliyoruz. Biz havadan gelmiyoruz, havadan gelen sizsiniz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sen magmadan geliyorsun, yerin dibinden.

HÜSEYİN KOCABIYIK (Devamla) - Ondan sonra, 1974'te, İngiltere Terörü Önleme Geçici Yasası çıkartıyor, sonra bir yasa daha çıkartıyor; Kuzey İrlanda Olağanüstü Koşullar Yasası. 1977'de, 1987'de ve 1991'de bu yasaları revize ediyor. Yani "İngiltere'de İngiliz Hükûmeti ile İrlanda, IRA oturdu, anlaştı." falan buraya tatlı masallar olarak anlatılıyor bunlar. O seviyeye gelinceye kadar o İngiliz devleti, İngiliz Hükûmeti terörle mücadele yasaları çıkartmış bir yığın. Bir barış olduysa bu çabalar sayesinde o noktalara gelindi. Bunları bilelim. Bu işlere meraklı olan arkadaşlar varsa...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kocabıyık.

HÜSEYİN KOCABIYIK (Devamla) - Bitti mi? Efendim, daha yeni başlamıştık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)