Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:105
Tarih:22/06/2016


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin nakliyecilere mazot desteği verilmesinden bahisle Meclis araştırması açılmasına ilişkin grup önerisinin aleyhinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Söz konusu önergeyle ilgili konuşmadan önce, genel ekonomik durumu ve gelişmelere ilişkin birkaç hususu ve görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dünyada ticaret geriliyor. Dünyanın her tarafında ve özellikle Avrupa'da büyük bir büyüme sorunu var. Bu büyüme sorununa rağmen ve oralardaki ekonomik krizin devamına rağmen, Türkiye son yıllarda ve 26 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor ve 2016 yılı ilk çeyrekte de yüzde 4,8 büyümeyle dünyada 5'inci sırada, Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyor. Bu tespiti öncelikle yapmak istiyorum.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Nüfus artışı ne?

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - Sanayi üretiminde 2016 ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme belirtisi var ve gelen rakamlar sanayi üretiminin 2016'dan itibaren artışa geçtiğini gösteriyor.

İşsizlik rakamları sekiz aydan sonra yüzde 10,1 seviyesine geriledi. Biz, sezon ve ekonomik gelişmeleri de dikkate aldığımızda, önümüzdeki aylarda işsizliğin yine tek haneye düşeceğini görüyoruz.

AR-GE harcamalarında son on yılda 3 kat artış oldu ve 2015 yılı sonu itibarıyla Türkiye, AR-GE harcamalarında 6 milyar TL'lik bir harcama gerçekleştirdi. Bu yaklaşık bir önceki yıla nazaran yüzde 10'luk bir artışa tekabül ediyor.

En önemlisi değerli arkadaşlarım, enflasyonda çok başarılı bir döneme girildi ve mayıs ayında aylık bazda 0,58'e, yıllık bazda yüzde 6,58'e gerilemiş oldu Türkiye'de enflasyon rakamları.

Bütün bunları niye söylüyorum? Bütün bunlar, aslında, bir makro politikanın sonucunda geniş bir resim, bakabileceğimiz ekonomik durum. Bütün bunlara baktığımız zaman "Evet, büyüme var ama nereden büyüdük?" soruları geliyor, "Evet, büyüme var ama bu çeyrekte şuradan büyüdük, bir başka sektörümüzde sıkıntı var." denebiliyor. Evet, bunlar genel rakamlar, sıkıntıda olan sektörlerimiz, büyüme sorunu yaşayan sektörlerimiz olabilir. Bütün bunları da bakanlıklarımız çok yakın takip ediyor ve şu anda hazırlamış oldukları geniş kapsamlı bir destek paketi içerisinde de bütün bu sektörlere yönelik bu tartışmaları geride bırakacak çalışmalar yapıyor. Özellikle KOSGEB destekleriyle lojistik sektörüne 40 bin TL üst limitli bir lojistik desteği sağlanıyor. Lojistik sektöründe olan KOBİ'lerimiz, ihracat gerçekleştirdikleri her yeni ülke için 40 bin TL'ye varan nakliye ve sigorta giderlerini karşılamalarına yönelik bu destekten yararlanabiliyor ve çok kolay, hiçbir prosedürle uğraşmadan, direkt başvuruyla birkaç gün içerisinde bu desteği alabiliyor.

Yine, KOBİGEL Destek Projesi kapsamında, ulaştırma sektörümüze hızlı büyümeleri için 300 bin TL geri ödemesiz ve 300 bin TL de geri ödemeli olmak üzere toplam 600 bin TL'lik desteklerle makine, ekipman, tanıtıcı reklam gibi ulaşım ve lojistik için istifade edebilecek kredi desteği veriliyor.

Değerli arkadaşlar, AK PARTİ olarak on dört yıllık icraat dönemimizde en çok önem verdiğimiz ve yatırım yaptığımız alanlardan birisi, şüphesiz ki ulaştırma ve lojistiktir. Partimiz, büyük ekonomilerin can damarları olan ulaştırma ve lojistik altyapılarının gelişimine ve bu sayede ülkemizin rekabetçiliğinin artırılmasına özel önem göstermektedir. Ülkemizin rekabet gücüne ve toplumumuzun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu, kombine taşımacılığın ve lojistik merkezlerin etkin bir şekilde hayata geçirildiği bir ulaştırma, lojistik sisteminin oluşturulması da hedefimizdir.

Geçtiğimiz on dört yıllık dönemde ülkemizin bütün dünyada gıptayla bakılan devasa ulaşım projelerini hayata geçirebilecek güce sahip olduğunu dünyaya gösterdik. Yaptığımız yatırımlarla ülkemizin ulaştırma alanında tıkanan damarlarını açtık; kuzey ile güneyi, doğu ile batıyı, oluşturduğumuz ulaşım akslarıyla bütünleştirdik. Otoyollar, bölünmüş yollar, havalimanları, hızlı tren hatları, limanlar ve tersaneler, akıllı iletişim sistemleri iktidarlarımızın başarı hanesinde yer aldı. Seksen yılda yapılan ulaşım yatırımlarının kat kat fazlası on dört yılda yapılabildi. Kara ulaşımında güvenliği artırmak, yollarımızı dünya standartlarında kaliteli bir çehreye kavuşturmak da bu dönemde bizlere nasip oldu. Kara yolu taşımacılığı sektöründe reform niteliğinde düzenlemeler yapıldı. Bu dönemde mesleki ve mali yeterlilik ile mesleki saygınlık ilkeleri mevzuata taşındı. Bu yeterliliklere sahip işletmelerin faaliyet gösterdiği kurumsallaşmış bir taşımacılık sektörünün temelleri atıldı. Yine, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, pazarlama imkânlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığını etkili hâle getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruldu. Tüm bunların yanı sıra lojistik sektörüne yönelik Ekonomi Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu çeşitli muafiyet ve destekler olduğu gibi, bu desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Lojistik sektörümüz, nakliye sektörümüz bizim için özel önem taşıyan ve değer verdiğimiz bir sektörümüzdür. Önümüzdeki günlerde lojistik sektörüne, taşımacılığa ve nakliyeye yönelik yeni destekler kamuoyuna açıklanacaktır. Bu anlamda, bu çalışmalar şu anda sürdürülmektedir. Bu çalışmaların neticesini de önümüzdeki günlerde hep birlikte alacağız.

Ben, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde oy kullanacağımızı ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)