Konu:Elâzığ Milletvekili Metin Bulut'un yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:105
Tarih:22/06/2016


Elâzığ Milletvekili Metin Bulut'un yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Ben iki dakika talep ediyorum.

BAŞKAN - Buyurunuz, iki dakika süre veriyorum.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Sayın Başkan...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Suyu tazelesinler Başkanım.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Efendim?

BAŞKAN - Sayın Özcan, Genel Kurula hitap edin.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Sizi dinliyoruz.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Buyurun. Buyurun. Belki sana da cevap veririm. Söyle, içinde kalmasın.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Ben söylerim.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; evet, ben bir dakika konuşmayı istedim ama belli ki bir dakikada ben o ağabeyliğimi, o arkadaşlığımı, o hemşehriliğimi bu kardeşlerime anlatamadım, onun için şimdi iki dakika sözüme devam etmek istiyorum.

Bakınız söylemek istediğim şudur: Bizim Elâzığ milletvekillerinin içerisinde en fazla değer verdiğim -o zaman ben milletvekili değildim- en fazla sevdiğim, saydığım -yaşça benden küçük olmasına rağmen- hiçbir kusur yapmadım ve her seferinde de "Beni de ihtiyaç varsa aranıza alın, ben de Elâzığ'ın bir 5'inci milletvekili olarak bir yemek yiyelim, bir toplantı yapalım, sorunları konuşalım." dedim, devamlı dedim bunu, özellikle de size Tahir Bey. Benim kardeşimsin, aile olarak da biz çok yakınız birbirimize. Burada birbirimizi kırmamıza, birbirimizi üzmemize gerek yoktur.

Şimdi, polemik de yaparsak Malatyalı arkadaşların yaptığı gibi, o gitti, bu geldi filan saatlerce Meclisi işgal etmeyelim, etmememiz lazım. Şimdi, kırgınlık olabilir ama o kırgınlığı biz kendi içimizde halledelim. Bir yanlışlık varsa o yanlışı... Bana telefon açarsınız, makamınıza çağırırsınız ki ben bundan erinmem ağabey budur zaten. Lütfen, onu yapın, ben de sizi rencide etmişsem gereğini yapayım. Benim böyle bir özelliğim, meziyetim de vardır. Sadece Elâzığ değil Türkiye beni tanır.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)