Konu:Elâzığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:105
Tarih:22/06/2016


Elâzığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; elbette, biraz önceki konuşmamda masaya yavaş vurmak gerekirdi, öyle hızlıca vurmamak gerekirdi. E, siyasette ağırlığı olmayan bir insan olarak bana atıfta bulunan benim değerli hemşehrime, ağırlığım iyidir, kilom iyidir, Elâzığ'da da ağırlığım iyidir; o ağırlığın etkisiyle yumruğu biraz fazla vurmuş olabilirim. (CHP sıralarından alkışlar) O ağırlık da Allah vergisi, herkes sevilmez, sevdirilmez. Bu Mecliste bu sıradaki arkadaşlarım, bu sıradaki arkadaşlarım, partililerim ve bu sıradaki arkadaşlarımdan kabul görmüş ve herkese nezaketle hareket eden, saygılı ve sevgili hareket eden bir ağabey rolü oynuyorum, ben bir ağabeyim. Ben, gelecek sene, eğer Sayın Deniz Baykal milletvekili olmazsa size Meclis Başkanlığı yapacağım. (CHP sıralarından alkışlar) Onun için, benim yaşıma hürmeten, ağırlığıma hürmeten benim sevgili hemşehrilerim, lütfen, hiç polemiğe girmemize gerek yok. Ben sizi çok seviyorum. O gün gerçekten, burada olmadığınız için ben üzüldüm.

METİN BULUT (Elâzığ) - Biz sizin her gün olmadığınız için üzülüyoruz.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Elâzığ'ın en iyi, en önemli meselesi deprem meselesiyken iftar yemeği ondan daha önemli değildir. Burada konuşmamızı yapardık, beraber giderdik, daha da iyi olurdu.

Şimdi, ben ne bileyim, hemşehri olarak ben her şeyden size haber veriyorum. Siz "Elâzığ'ın iftar yemeğine sen de gelecek misin?" diye sordunuz da ben hayır mı dedim? Ben oradaki başka...

TAHİR ÖZTÜRK (Elâzığ) - Davet etti, davet...

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Bak, bak, giderken beni davet edin, ben sizin ağabeyinizim.

TAHİR ÖZTÜRK (Elâzığ) - Dernek davet etti, dernek.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Ağabeylerle konuşurken daha nazik, daha kibar ve barış dilini kullanalım. (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Meclisin ihtiyacı olan bu barış dilini hepimiz birlikte kullanalım.

TAHİR ÖZTÜRK (Elâzığ) - Dernek davet etti, davet.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Cumhurbaşkanı da dâhil, Başbakan da dâhil, bizler de dâhil Türkiye'de bu barış dilini kullanırsak...

MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI (Kütahya) - Kılıçdaroğlu da dâhil mi? Kılıçdaroğlu da dâhil mi?

ALİ ÖZCAN (Devamla) - ...ve memleketimizin her noktasında barış türkülerini söylersek o zaman birlikte hareket ederiz. Türkiye'nin en önemli meselesi bu gerilim politikasından kurtulmuş oluruz ve bu ayrılıkçı tutumdan vazgeçmiş oluruz.

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)