Konu:Elâzığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın yaptığı açıklamaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:105
Tarih:22/06/2016


Elâzığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın yaptığı açıklamaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin Elâzığ'da milletvekili yok. Hepinizin bildiği gibi, Elâzığ da benim memleketim; orada doğdum, orada büyüdüm ve oranın ikliminde mayalanmış bir kardeşinizim.

Elâzığ'ın "e" harfi ile "z" harfi yan yana geldiği zaman duygulanan bir hemşehrileriyim ben sevgili kardeşlerimin. Dolayısıyla, ben, Elâzığ için çok önemli olan, hatta Türkiye için çok önemli olan ve İstanbul'dan sonra depremden en çok zarar görecek kentimizle ilgili son derece tutarlı, mesleğime uygun olarak son derece teknik bir konuşma yaptım ve o konuşmada da ben araştırma komisyonunun kurulmasını istediğim için, son derece nazik ve hiç kimseyi rahatsız etmeyen bir konuşma yaptım çünkü araştırma komisyonu için Adalet ve Kalkınma Partisinden de oy almak istiyordum. Dolayısıyla, en ufak bir şekilde sataşmam yok, şov yok, hemşehrilerim yanlış değerlendiriyorlar çünkü o gün kendileri yoktu ama mazeretleri varmış. Ama, ben onların yerinde olsam, depremin görüşüldüğü, Elâzığ konusunun görüşüldüğü gün burada olurdum. Konuşma alan arkadaşımız o gün beni suçladı, ben suçlamadan dolayı burada konuştum ama asla şova dönük değildir. Memleketim için çok önemli bir konuyu gündeme getirdim.

Sataşmadan dolayı ben bu sözü aldım, arkadaşlar da bundan rahatsız olmasınlar, siyaset de biraz şovdur şov, şovdur; gelin siz de yapın.

AYHAN GİDER (Çanakkale) - Bardak düşecek, bardak, devlet malı.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Bakın, biz bu meseleleri -buyurun gelin- Elâzığ'da, Elâzığ'ın bütün sivil toplum örgütlerinin yanında konuşalım, bu Meclisin işi değil, gelin burada konuşun.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Onun için, siz hiç rahatsız olmayın, barış dili kullanalım, birbirimize ihtiyacımız var. Benim size, sizin de bana Elâzığ için ihtiyacımız var. Onun için size çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)